ZUS – wyliczanie składek za część miesiąca

Przedsiębiorca rozpoczynając działalność gospodarczą w trakcie miesiąca ma obowiązek opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy tylko za dni, w których prowadził działalność.

Warunkiem jest, aby przedsiębiorca, dla którego jest to pierwsza działalność gospodarcza przez pierwsze 2 lata jej prowadzenia jest zwolniony z obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy.

Konieczność wyliczenia częściowych składek na wspomniane ubezpieczenia występuje też w sytuacji, gdy przedsiębiorca w trakcie miesiąca zawiesza albo likwiduje prowadzenie działalności lub, gdy mając prawo do zasiłku chorobowego, przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne we wszystkich w/w przypadkach jest zawsze opłacana w pełnej wysokości.

W celu wykazania na deklaracji ZUS DRA składek za niepełny miesiąc należy:

  • ustawić w serwisie miesiąc księgowy zgodny z miesiącem, za który ma być wygenerowana deklaracja,
  • w zakładce “Deklaracje” wybrać “Generuj ZUS DRA”,
  • po przejściu na stronę pokazującą wysokość wyliczonych składek wybrać opcję “Edytuj”,
  • „dodaj pozycję”,
  • wybrać “typ przerwy” z listy,
  • w polu “okres przerwy” wpisać daty dzienne.

comments powered by Disqus