Niższe składki ZUS

W tym roku osoby prowadzące własne firmy będą odprowadzać co miesiąc niższe składki ZUS na ubezpieczenie społeczne w porównaniu z rokiem ubiegłym. Co to dokładnie oznacza? Jak obliczane są nowe stawki? Sprawdź i dowiedz się więcej.

Składki ZUS – ustalanie wysokości

Wysokość składek na ZUS jest ustalana raz do roku. Zależy od wysokości prognozy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które w 2010 roku wynosi 3146,00zł. Chodzi o osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące, twórców i artystów, wybrane osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, wspólników jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Nowa minimalna podstawa wymiaru składek dla nich wynosi 1887,60 zł. Kwota ta stanowi 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 2010 roku (3146 zł).

Osoby te zapłacą składki wynoszące co najmniej:

  • 368,46 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
  • 113,26 zł – na ubezpieczenie rentowe,
  • 46,25 zł – na ubezpieczenie chorobowe,
  • 46,25 zł – na Fundusz Pracy.

Ponadto osoby te muszą, po samodzielnym ustaleniu stopy procentowej, opłacić składki na ubezpieczenie wypadkowe. Najczęściej wynosi ona 1,67 proc. podstawy wymiaru. Składka wyniesie więc 31,52 zł.

Nowe niższe składki ZUS

Prowadzący firmy zapłacą do ZUS w 2010 roku z tytułu składek 605,74 zł, tj. o 9,04 zł mniej niż obecnie. Jeśli opłacają dobrowolną składkę chorobową, a wypadkową w wysokości 1,67 proc.

Więcej co miesiąc o 3,65 zł do ZUS zapłacą za to osoby prowadzące działalność z tzw. preferencyjną podstawą wymiaru (30 proc. minimalnego wynagrodzenia). W związku ze wzrostem od 1 stycznia 2010 r. do 1317 zł tej płacy ich składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe wyniesie odpowiednio 77,12 zł, 23,71 zł, 9,68 zł i 6,60 zł. Łącznie suma tych składek wyniesie 117,11 zł (w 2009 roku – 113,46 zł).

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK