API ifirma.pl

Serwis księgowości internetowej ifirma.pl poprzez API udostępnia zewnętrznym systemom wybrane funkcje małej księgowości. Tego nie zapewnia żadne biuro rachunkowe! Komunikacja API odbywa się za pomocą protokołu HTTPS, natomiast dane wysyłane są w formacie JSON.

Obecnie przez API umożliwiamy zmianę miesiąca księgowego oraz wystawianie, pobieranie oraz wysyłanie do kontrahenta:

  • faktury krajowej sprzedaży towarów i usług,
  • faktury sprzedaży wysyłkowej,
  • faktury proforma,
  • faktury eksportu oraz importu towarów.

API serwisu ifirma.pl pozwala również na wprowadzenie:

  • rachunku krajowej sprzedaży towarów i usług,
  • dokumentu wydatku za zakup towarów handlowych lub materiałów,
  • faktury lub innego dokumentu za zakup wydatku będącego kosztem,
  • dokumentu wydatku za opłacenie telefonu lub internetu.

Dodatkowo, istnieje możliwość rozszerzenia funkcjonalności API według potrzeb. Szczegółowe informacje o możliwościach API serwisu ifirma.pl znajdują się w zamieszczonej poniżej specyfikacji.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z API prosimy o kontakt mailowy api@ifirma.pl.

W przypadku zgłaszania problemu z API prosimy o załączanie w treści wiadomości loginu użytkownika, adresu na który wysyłane jest żądanie oraz treści żądania.

Dotacje na innowacje