e-deklaracje bez podpisu kwalifikowanego (VAT-7)

W ifirma.pl możesz wysłać e-deklaracje VAT-7 bez użycia podpisu kwalifikowanego.

Aby wysłać do urzędu deklarację VAT-7:

  1. z menu “Deklaracje” wybierz deklaracje VAT-7,
  2. kliknij opcję “wyślij do urzędu”
  3. e-deklaracje

  4. możesz teraz wysłać deklarację bez podpisu kwalifikowanego, podając jedynie dane autoryzacyjne. Opcja wysyłki deklaracji z podpisem jest nadal dostepna:
  5. vat-7 bez podpisu kwalifikowanego

    • dla podatników z UPL – wysyłka z podpisem kwalifikowanym,
    • dla podatników bez UPL – wysyłka za pomocą danych autoryzacyjnych.