Lista zmian w aplikacji: kwiecien 2011

Po aktualizacji z 30-03-2011 została zautomatyzowana kłopotliwa procedura amortyzowania i zaliczania w koszty odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, których zakup był finansowanych lub współfinansowanych z dotacji.

Poprawiona została rejestracja transakcji eksportu usług w “Ewidencji sprzedaży VAT” oraz zmienione nazwy plików pdf z ewidencjami KPIR i VAT.

data zmiana
4.04.2011
  • amortyzacja środków trwałych finansowanych i współfinansowanych z dotacji
  • pozycje “Ewidencji sprzedaży VAT” dla transakcji eksportu usług
  • nazwa miesięcznych wydruków PDF z ewidencji KPIR i Ewidencji VAT
  • poprawka stawek VAT na fakturze korygującej do WNT i importu usług