Lista zmian w aplikacji: maj 2010

Zmiany w aplikacji ifirma.pl dotyczą:
data zmiana
11.05.2010
  • dodawanie osoby współpracującej,
  • szybkie menu – krótsza ścieżka do najczęściej używanych funkcji,
  • zmiana opisu pól na fakturze zaliczkowej,
  • poprawka wydruków ewidencji KPiR,
  • pierwsza wersja api ifirmy umożliwiająca dodawanie przychodów oraz rejestrację użytkowników.