Paczki przelewów – eksport transakcji do banku

W ifirma.pl możesz już eksportować wybrane przelewy do pliku, a następnie przesłać go do swojego banku. Dzięki temu zatwierdzisz przelewy jednym kodem, bez konieczności wpisywania danych każdego kontrahenta.


Rodzaje płatności, dla których może zostać wygenerowany plik z przelewami:

 • płatności za wszystkie wprowadzone wydatki,
 • płatności do ZUS,
 • płatności podatkowe do US,
 • wynagrodzenia pracowników.

Obecnie obsługiwane są następujące banki:

 • Alior Bank,
 • Bank BPH,
 • Bank Zachodni WBK (format ELIXIR-O),
 • City Bank,
 • Deutsche Bank,
 • ING Bank Śląski,
 • mBank,
 • Meritum Bank,
 • Millenium Bank,
 • PKO Bank Polski,
 • Plus Bank.

Sprawdzenie konfiguracji przed wygenerowaniem paczki przelewów

Zanim wygenerujesz paczkę przelewów, sprawdź konfigurację swojego konta w serwisie ifirma.pl.

Przede wszystkim upewnij się, że w danych firmy („Konfiguracja” „dane firmy”) jest zapisany prawidłowy numer konta Twojej firmy.

Tworzenie paczki przelewów

Plik zawierający przelewy można utworzyć na dwa sposoby:

Bezpośrednio z listy wydatków/zobowiązań

  1. Wydatek lub zobowiązanie można wybrać przy pomocy checkboxów znajdujących się na liście. Po wybraniu wydatku lub zobowiązania ukaże się ramka umożliwiająca wybór konta, dla którego ma zostać utworzony plik:

  2. Możliwe jest utworzenie przelewów tylko i wyłącznie dla kontrahentów z zapisanymi numerami rachunków bankowych. Uzupełnić lub sprawdzić numer rachunku bankowego kontrahenta można w szczegółach kontrahenta. Numery kont dla płatności ZUS oraz do Urzędu Skarbowego są uzupełniane automatycznie.

  3. Przycisk utwórz paczkę przelewów przenosi do podglądu wygenerowanej paczki, natomiast przyciskiem pobierz paczkę przelewów możliwe jest pobranie bezpośrednie pliku z przelewami na komputer.

Poprzez zakładkę Paczki przelewów

  1. Zakładka Paczki przelewów jest nową zakładką znajdującą się w Zobowiązaniach („Zobowiązania” → „Paczki przelewów”). Zawiera listę wszystkich utworzonych do tej pory plików z przelewami.

  2. Za pomocą przycisku utwórz nową paczkę przechodzimy do ekranu zawierającego wszystkie nieopłacone wydatki oraz zobowiązania. Po wyborze odpowiednich transakcji utworzenie paczki przelewów należy potwierdzić przyciskiem utwórz paczkę przelewów.

Pobieranie pojedynczego pliku elixir

W podglądzie zapisanego wydatku lub zobowiązania oraz na liście zobowiązań został dodany przycisk plik elixir. Umożliwia pobranie pliku zawierającego jeden wskazany przelew.

Import paczki przelewów do banku

W zależności od banku sposób importu paczki przelewów może być różny. Szczegółowe instrukcje powinien zamieścić na swoich stronach bank.

Przykład dla konta w banku ING Bank Śląski

  1. Po zalogowaniu na konto należy przejść do zakładki „Przelewy” → „Paczki przelewów” → „Import z pliku”. W polu Wybierz stronę kodową należy wybrać kodowanie DOS-852, a w polu poniżej wskazać pobrany z ifirmy plik. Zatwierdzamy przyciskiem Import z pliku, a w odpowiedzi otrzymujemy komunikat o poprawności odczytania pliku z przelewami.

A. ING - import z pliku

  2. Transakcje odczytane z przesłanego pliku trafią do zakładki Wprowadzanie przelewów. W niej należy utworzyć paczkę przelewów z odczytanych transakcji.

C. ING - tworzenie paczki

  3. Utworzona paczka zostanie wyświetlona w zakładce Lista paczek, na której możemy śledzić status przesłanej paczki.

Oznaczenie przelewów jako opłaconych.

Po przesłaniu pliku z przelewami do banku i potwierdzeniu wykonania przelewów należy zmienić status utworzonej paczki na opłacony w zakładce Paczki przelewów. Wszystkie wydatki i zobowiązania znajdujące się w paczce przelewów zostaną oznaczone jako opłacone z wprowadzoną datą.