Opłacanie składek online – Deutsche Bank

Instrukcja opłacania składek ZUS oraz przelewów podatkowych dla klientów Deutsche Banku.

Przelew do ZUS w DB:

 1. zaloguj się na konto w DB,
 2. wybierz menu „Transakcje” > nowy przelew do ZUS,
 3. aby samemu uzupełnić dane przelewu, z pola „Szablon” wybierz „wpisany ręcznie”,

 4. składki ZUS, przelewy online, Deutsche Bank Uzupełnij dane przelewu


 5. wybierz rachunek ZUS, na który musisz przelać pieniądze,

 6. składki ZUS, przelewy online, Deutsche Bank Wybierz rachunek


 7. podaj NIP, określ typ identyfikatora (PESEL), wybierz typ wpłaty (S – składka za 1 miesiąc) ,

 8. składki ZUS, przelewy online, Deutsche Bank Wybierz typ wpłaty


 9. numer deklaracji – wpisz „1”, chyba że w danym miesiącu księgowym dokonano już wpłaty na wybrany wcześniej rachunek,
 10. w polu „Deklaracja” wpisz aktualny miesiąc i rok, wg wzoru 122016 (jeżeli dokonujesz wpłaty za grudzień 2016 r.),
 11. podaj kwotę przelewu > zatwierdź.

Przelew do US w DB

 • Wybierz menu „Transakcje” > nowy przelewy podatkowu,
 • uzupełnij dane przelewu – pamiętaj o wyborze właściwego formularza (np. PIT-36), właściwym okresie rozliczenia (miesiąc/kwartał/rok), określeniu identyfikatora (może nim być np. Twój NIP, REGON, PESEL).

 • składki ZUS, przelewy online, DB Uzupełnij dane przelewu do US


  Generowanie paczek przelewów w ifirma.pl

  1. przelewy elixir są dostępne tylko dla użytkowników z kontem w obsługiwanym przez nas banku,
  2. uzupełnij konto bankowe:
  3. • pulpit > konfiguracja > rachunki bankowe > nowy rachunek,

  4. wybierz menu „Zobowiązania” > paczki przelewów > utwórz nową paczkę,

  5. paczka przelewów, przelewy elixir Paczka przelewów


  6. wybierz zawartość paczki (np. ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy), określ datę utworzenia > zatwierdź,
  7. pobierz paczkę na dysk.

  8. paczka przelewów, przelewy elixir Pobierz paczkę przelewów


  Import paczki przelewów do DB

  Usługa dostępna dla użytkowników konta DB powerNET.

  • Na koncie DB wybierz menu „Zarządzanie kontem” > zarządzanie importem i strukturami plików,
  • następnie „Importuj nową” > wybierz plik > importuj > zapisz wybraną strukturę.