Opłacanie składek online – ING Bank Śląski

Instrukcja opłacania składek ZUS oraz przelewów podatkowych dla klientów ING Banku Śląskiego.

Przelew do ZUS w ING Banku Śląskim:

 1. zaloguj się na konto w ING,
 2. wybierz menu „Wykonaj transakcje” > przelew do ZUS,

 3. składki ZUS, przelewy online, ING Przelew do ZUS


 4. uzupełnij dane do przelewu – z tego miejsca możesz dokonać 4 przelewów naraz (na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Świadczeń Gwarantowanych, Fundusz Emerytur Pomostowych),

 5. składki ZUS, przelewy online, ING Uzupełnij dane


 6. podaj NIP, określ typ identyfikatora (PESEL), wybierz typ wpłaty (S – składka za 1 miesiąc),
 7. numer deklaracji należy podać w postaci liczby dwucyfrowej np. 01, chyba że w danym miesiącu księgowym dokonano już wpłaty na wybrany wcześniej rachunek/rachunki,

 8. składki ZUS, przelewy online, ING Numer deklaracji


 9. podaj datę przelewu > zatwierdź.

Przelew do US w ING

 • Wybierz menu “Wykonaj transakcje” > przelewy podatkowy,
 • uzupełnij dane przelewu – pamiętaj o wyborze właściwego formularza (np. PIT-36), właściwym okresie rozliczenia (miesiąc/kwartał/rok), określeniu identyfikatora (może nim być np. Twój NIP, REGON, PESEL).

 • składki ZUS, przelewy online, ING Uzupełnij dane przelewu do US


 • Wybierz menu “Transakcje” >przelewy “podatkowy,
 • uzupełnij dane przelewu – pamiętaj o wyborze właściwego formularza (np. PIT-36), właściwym okresie rozliczenia (miesiąc/kwartał/rok), określeniu identyfikatora (może nim być np. Twój NIP, REGON, PESEL).

 • składki ZUS, przelewy online, PKO BP Uzupełnij dane przelewu do US


Generowanie paczek przelewów w ifirma.pl

 1. przelewy elixir są dostępne tylko dla użytkowników z kontem w obsługiwanym przez nas banku,
 2. uzupełnij konto bankowe:
 3. • pulpit > konfiguracja > rachunki bankowe > nowy rachunek,

 4. wybierz menu „Zobowiązania” > paczki przelewów > utwórz nową paczkę,

 5. paczka przelewów, przelewy elixir Paczka przelewów


 6. wybierz zawartość paczki (np. ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy), określ datę utworzenia > zatwierdź,
 7. pobierz paczkę na dysk.

 8. paczka przelewów, przelewy elixir Pobierz paczkę przelewów


Import paczki przelewów do ING

 • Zalogowaniu na konto ING,
 • wybierz menu „Przelewy” > „Paczki przelewów” > „Import z pliku”. W polu Wybierz stronę kodową należy wybrać kodowanie DOS-852, a w polu poniżej wskazać plik pobrany wcześniej z ifirma.pl. Zatwierdzamy przyciskiem Import z pliku, a w odpowiedzi otrzymujemy komunikat o poprawności odczytania pliku z przelewami,

 • paczka przelewów, przelewy elixir


 • transakcje odczytane z przesłanego pliku trafią do zakładki Wprowadzanie przelewów. W niej należy utworzyć paczkę przelewów z odczytanych transakcji,

 • paczka przelewów, przelewy elixir


 • utworzona paczka zostanie wyświetlona w zakładce Lista paczek, na której możemy śledzić status przesłanej paczki.

Oznaczenie przelewów jako opłacone

Po przesłaniu pliku z przelewami do banku i potwierdzeniu wykonania przelewów należy zmienić status utworzonej paczki na opłacony w zakładce Paczki przelewów. Wszystkie wydatki i zobowiązania znajdujące się w paczce przelewów zostaną oznaczone jako opłacone z wprowadzoną datą.