Opłacanie składek online – PKO BP

Instrukcja opłacania składek ZUS oraz przelewów podatkowych dla klientów PKO BP.

Przelew do ZUS w PKO BP

 1. zaloguj się na konto w PKO BP,
 2. wybierz menu „Transakcje” > przelewy > do ZUS,

 3. składki ZUS, przelewy online, PKO BP Przelewy do ZUS


 4. uzupełnij dane do przelewu – z tego miejsca możesz dokonać 4 przelewów naraz (na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Świadczeń Gwarantowanych, Fundusz Emerytur Pomostowych),

 5. składki ZUS, przelewy online, PKO BP Uzupełnij dane


 6. podaj NIP, określ typ identyfikatora (PESEL), wybierz typ wpłaty (S – składka za 1 miesiąc),
 7. numer deklaracji należy podać w postaci liczby dwucyfrowej np. 01, chyba że w danym miesiącu księgowym dokonano już wpłaty na wybrany wcześniej rachunek/rachunki,
 8. podaj kwotę przelewu > zatwierdź.

Przelew do US w PKO BP

 • Wybierz menu “Transakcje” >przelewy “podatkowy,
 • uzupełnij dane przelewu – pamiętaj o wyborze właściwego formularza (np. PIT-36), właściwym okresie rozliczenia (miesiąc/kwartał/rok), określeniu identyfikatora (może nim być np. Twój NIP, REGON, PESEL).

 • składki ZUS, przelewy online, PKO BP Uzupełnij dane przelewu do US


Generowanie paczek przelewów w ifirma.pl

 1. przelewy elixir są dostępne tylko dla użytkowników z kontem w obsługiwanym przez nas banku,
 2. uzupełnij konto bankowe:
 3. • pulpit > konfiguracja > rachunki bankowe > nowy rachunek,

 4. wybierz menu „Zobowiązania” > paczki przelewów > utwórz nową paczkę,

 5. paczka przelewów, przelewy elixir Paczka przelewów


 6. wybierz zawartość paczki (np. ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy), określ datę utworzenia > zatwierdź,
 7. pobierz paczkę na dysk.

 8. paczka przelewów, przelewy elixir Pobierz paczkę przelewów


Import paczki przelewów do PKO BP

 • Na koncie PKO wybierz menu „Transakcje” > paczki przelewów > import z pliku,
 • wybierz plik wygenerowany wcześniej w ifirma.pl,

 • paczka przelewów, przelewy elixir demo.ipko.pl


 • wgraj plik do systemu banku.