Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

  • Obsługa JPK – bez dopłat.
  • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
  • Wygodne dostarczanie dokumentów.

PORÓWNAJ CENY

Zleć swoją księgowość

Podatek od sprzedaży detalicznej – obowiązuje od 1 września 2016

Od 1 września 2016 r. zostanie wprowadzony nowy podatek – podatek od sprzedaży detalicznej.

Opodatkowany będzie tylko przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Przychód ze sprzedaży detalicznej nie będzie obejmował należnego podatku od towarów i usług. Sprzedaż na rzecz firm nie będzie opodatkowana.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej „podstawę opodatkowania podatkiem stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 000 000 zł”. Kwota wolna od opodatkowania wyniesie więc w skali roku 204 mln zł.

Wynika z tego, iż Użytkownicy prowadzący księgowość w naszym serwisie nie będą opodatkowywać sprzedaży detalicznej nowym podatkiem.

Zgodnie z art. 9 projektu ustawy, stawki podatku będą wynosić:

  • 0,8% podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 mln zł (czyli od przychodu mieszczącego się w granicach pomiędzy 17 mln a 170 mln miesięcznie),
  • 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 mln zł (od nadwyżki przychodu ponad kwotę 170 mln miesięcznie).

Podatnicy będą zobowiązani do składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji o wysokości podatku oraz zapłaty podatku na rachunek bankowy urzędu w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Nie dotyczy to podatników, których miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej nie przekroczy kwoty 17 mln zł.

Projekt ustawy przewiduje również liczne wyłączenia, które są wymienione w art. 7 projektu ustawy.

Projekt ustawy został już uchwalony przez Sejm.

Przeczytaj całą treść projektu ustawy.

Autor: Monika Kobylak – ifirma.pl


UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ