Bezpieczna linia kredytowa dla MŚP

Średnie firmy mają możliwość skorzystania z poręczeń i gwarancji w nowym systemie.

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z bankami komercyjnymi. Zawarte porozumienia dotyczą poręczeń kredytów branych przez mikroprzedsiębiorców, a także małe i średnie firmy. Wzmocnienie sektora MŚP jest jednym z najistotniejszych założeń realizowanego przez rząd “Planu stabilności i rozwoju”. Poręczenia i gwarancje stanowią dla MSP ważne źródło finansowania zewnętrznego. Umożliwiają one firmom, nieposiadającym wystarczających zabezpieczeń, dostęp do kredytów. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w okresie osłabienia gospodarczego i kryzysu na rynkach finansowych.

Podpisane przez BGK z bankami komercyjnymi umowy dotyczą jedynie poręczeń indywidualnych, z których będą mogły korzystać tylko firmy średnie. Natomiast poręczeń dla małych i mikro firm, które miały być objęte poręczeniami portfelowymi, podpisane umowy nie zawierają. Dlatego firmy te będą musiały na skorzystanie z poręczeń i gwarancji jeszcze poczekać. Barierą w tym zakresie jest procedura oceny ryzyka w BGK i system tworzenia rezerw z tym związanych, którego jeszcze nie ma, a wymogi postawione przez Ministerstwo Finansów są bardzo wygórowane.