Deklaracje elektroniczne bez e-podpisu

Podatnicy w rozliczeniu za 2008r. mogą złożyć PIT-37 drogą elektroniczną bez konieczności używania bezpiecznego podpisu kwalifikowanego.

Ministerstwo Finansów na stronach serwisu www.e-deklaracje.gov.pl udostępniło formularz interaktywny PIT-37, który umożliwia złożenie zeznania bez konieczności opatrywania go bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dotychczas stosowane metody składania zeznania rocznego PIT-37 (dokumenty papierowe oraz zeznania elektroniczne opatrzone bezpiecznym podpisem kwalifikowanym) zostały zachowane.

Jako potwierdzenie terminu złożenia zeznania podatkowego służy Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu formularza, UPO otrzyma każdy użytkownik systemu.

Korekty zeznania złożonego elektronicznie należy nadal składać w formie papierowej.

Małżonkowie, którzy będą chcieli się rozliczyć wspólnie, muszą jednak wypełnić i złożyć do US papierowy druk UPL-1 – upoważnienie małżonka do podpisania deklaracji. Jeśli pełnomocnictwo jest bezterminowe, nie trzeba wysyłać go ponownie w kolejnych latach. Będzie ono skuteczne, aż do odwołania (drukiem OPL-1).