Miejsce świadczenia usług transportu

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, od 1 stycznia 2011 roku miejsce świadczenia usług transportu towarów określa inaczej niż w art. 28b ustawy o VAT.

Według nowych przepisów, miejscem świadczenia usług transportu towarów świadczonych na rzecz podatnika (w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT):

  • będącego usługobiorcą tych usług,
  • posiadającego na terytorium kraju siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia działalności,
  • jeśli transport ten wykonywany jest w całości poza terytorium Unii Europejskiej,
  • jest miejsce, w którym faktycznie odbywa się transport towarów (§ 5 ww. rozporządzenia).

Uwaga!

Usługi transportu towarów, które wykonywano w całości poza terytorium Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2009 roku pozostawały poza zakresem VAT. Zmiany w przepisach sprawiły, iż usługi te zostały objęte podatkiem od towarów i usług.

Określenie szczególnego miejsca świadczenia usług transportu towarów wykonywanych fizycznie poza terytorium Unii Europejskiej spowoduje, że te usługi będą, tak jak do dnia 31 grudnia 2009 roku – poza zakresem podatku VAT.