Podatki dostosowane do PKWiU

Według aktualnych przepisów poprawna klasyfikacja PKWiU jest niezbędna m.in. do: ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT na oferowane towary lub usługi, w szczególności prawidłowej stawki preferencyjnej lub zwolnienia z VAT; potwierdzenia zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej.

W przypadku trudności w dokonaniu klasyfikacji towarów i usług podatnicy mogą zwracać się do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi z wnioskiem o wydanie interpretacji o prawidłowej klasyfikacji.

Nowelizacja ustawy o VAT ma na celu wprowadzenie jednolitych zasad ewidencji zarówno dla VAT , jak i dokumentacji statystycznej. Do końca 2010 r. dla celów podatkowych stosuje się nadal klasyfikację z 1997 roku. Natomiast w nowelizacji ustawy zlikwidowany ma być załącznik nr 4 do ustawy o VAT, zawierający wykaz usług zwolnionych z tego podatku. Jego zapisy zostaną przeniesione do treści ustawy o VAT czego wymagają przepisy unijne. A dokładniej wprowadzony zostanie do art. 43 ustawy (katalog usług zwolnionych od podatku). Usługi zwolnione z VAT zamiast według klasyfikacji statystycznych będą określane na podstawie definicji opisowych poszczególnych usług.