Raport Ministerstwa Finansów dotyczący PIT 2010

Raport Ministerstwa Finansów – Departamentu Podatków Dochodowych, zawiera informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2010 r.

Pobierz:

Raport Ministerstwa Finansów dotyczący PIT 2010.

Na 53 stronach znajdują się m. in. ogólne dane dotyczące podatników (np. ich liczba na rok 2010), liczba podatników według rodzaju składanych zeznań podatkowych (z uwzględnieniem formularzy PIT-36, PIT-36L, PIT-37, 38 i 39), ich liczba w podziale na źródła przychodów czy też wysokość uzyskanego dochodu.

Raport skupia się również na strukturze dochodu według źródeł (uwzględniając m. in uzyskiwanie dochodu z więcej niż jednego źródła), jego obciążeniu (np. stawką nominalną i efektywną), a także na odliczeniach dochodu (np. składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne), czy odliczeniach według tytułów (np. z tytułu darowizny).