Składki ZUS i skala podatkowa: styczeń 2012

Termin zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy – styczeń 2012.
 • do 5 dnia kolejnego miesiąca – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze,
 • do 10 dnia kolejnego miesiąca – osoby fizyczne (w tym przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie),
 • do 15 dnia kolejnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Wynagrodzenie brutto – styczeń 2012:

 • minimalne – 1.500,00 zł
 • średnie – 3.416,00 zł

Minimalna podstawa wymiaru składek – styczeń 2012:

 • dla ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy – 2.115,60 zł
 • dla ubezpieczenia zdrowotnego – 2.828,31 zł

Wysokość składek do ZUS – styczeń 2012:

 • na ubezpieczenie emerytalne – 412,97 zł
 • na ubezpieczenie rentowe – 126,94 zł
 • na ubezpieczenie chorobowe – 51,83 zł
 • na ubezpieczenie wypadkowe –
 • na ubezpieczenie zdrowotne – 254,55 zł
 • na Fundusz Pracy – 51,83 zł

Minimalna podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców opłacających składki na ubezpieczenie społeczne na zasadach preferencyjnych – styczeń 2012:

 • dla ubezpieczeń społecznych – 450 zł

Wysokość składek do ZUS – styczeń 2012:

 • na ubezpieczenie emerytalne – 87,84 zł
 • na ubezpieczenie rentowe – 27,00 zł
 • na ubezpieczenie chorobowe – 11,03 zł
 • na ubezpieczenie wypadkowe –

URZĄD SKARBOWY

Terminy:

 • do 20 grudnia 2012 roku – zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników. Nie składa się deklaracji.
 • do 15 grudnia 2012 roku – termin złożenia deklaracji VAT-UE w formie papierowej za poprzedni miesiąc lub kwartał. Deklaracje składane elektronicznie mają termin do 25.
 • do 25 grudnia 2012 roku – podatnicy VAT składają deklarację VAT-7 za poprzedni miesiąc i wpłacają wynikający z deklaracji podatek. Przy rozliczaniu kwartalnym podatek VAT wpłacamy do 25 następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.

Stawki podatku dochodowego:

 • Do sumy 85 528,00 zł – 18% – 556,02 zł
 • Od 85 528,00 zł – 14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad kwotę 85 528,00 zł

Podatek liniowy

 • Stawka podatku liniowego w 2012 r. wynosi 19% od uzyskanego dochodu.

Pracodawcy i zleceniodawcy:

 • do 20 dnia miesiąca pracodawca/zleceniodawca przekazuje zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych w poprzednim miesiącu należności z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło itd.