Składki ZUS i skala podatkowa: styczeń – grudzień 2014

Aktualne składki ZUS, skala podatkowa oraz terminy zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne. Najważniejsze terminy podatkowe na 2014 rok – sprawdź!

Termin zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy.

 1. styczeń – grudzień 2014. Do dnia:
 • 5-go kolejnego miesiąca – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze,
 • 10-go kolejnego miesiąca – osoby fizyczne (w tym przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie),
 • 15-go kolejnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Wynagrodzenie brutto – styczeń – grudzień 2014:

  • minimalne

1.680,00 zł

  • średnie

3.746,00 zł

Minimalna podstawa wymiaru składek – styczeń – grudzień 2014:

  • dla ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy

2.247,60 zł

  • dla ubezpieczenia zdrowotnego

3.004,48 zł

Wysokość składek do ZUS – styczeń – grudzień 2014:

  • na ubezpieczenie emerytalne

438,73 zł

  • na ubezpieczenie rentowe

179,81 zł

  • na ubezpieczenie chorobowe

55,07 zł

  • na ubezpieczenie wypadkowe

43,38 zł

  • na ubezpieczenie zdrowotne

270,40 zł

  • na Fundusz Pracy

55,07 zł

Minimalna podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców opłacających składki na ubezpieczenie społeczne na zasadach preferencyjnych – styczeń – grudzień 2014:

  • dla ubezpieczeń społecznych

504 zł

  • dla ubezpieczenia zdrowotnego

3.004,48 zł

Wysokość składek do ZUS – styczeń – grudzień 2014:

  • na ubezpieczenie emerytalne

98,38 zł

  • na ubezpieczenie rentowe

40,32 zł

  • na ubezpieczenie chorobowe

12,35 zł

  • na ubezpieczenie wypadkowe

9,73 zł

URZĄD SKARBOWY

Terminy:

 • Do 20. dnia każdego miesiąca wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni. Przy rozliczaniu kwartalnym zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej wpłacamy do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału. Deklaracji PIT nie składamy w ciągu roku.
 • Do 15. dnia każdego miesiąca – termin złożenia deklaracji VAT-UE w formie papierowej za poprzedni miesiąc, przy rozliczaniu kwartalnym do 15 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału. Deklaracje składane elektronicznie mają termin do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu miesiąca lub kwartału.
 • Do 25. dnia każdego miesiąca złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni Przy rozliczaniu kwartalnym podatek VAT 7K wpłacamy do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.

Stawki podatku dochodowego:

  • do sumy 85 528,00 zł

18% – 556,02 zł

  • od 85 528,00 zł

14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad kwotę 85 528,00 zł

Podatek liniowy

Stawka podatku liniowego w 2014 r. wynosi 19% od uzyskanego dochodu

Pracodawcy i zleceniodawcy:

do 20. dnia miesiąca pracodawca/zleceniodawca przekazuje zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych w poprzednim miesiącu należności z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło itd.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI