Składki ZUS i skala podatkowa: styczeń – grudzień 2015

Termin zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy – styczeń – grudzień 2015:

 • do 5. dnia kolejnego miesiąca – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze,
 • do 10. dnia kolejnego miesiąca – osoby fizyczne (w tym przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie),
 • do 15. dnia kolejnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Wynagrodzenie brutto – styczeń – grudzień 2015:

 • minimalne
 • 1.750,00 zł

 • średnie
 • 3.959,00 zł

Minimalna podstawa wymiaru składek – styczeń – grudzień 2015:

 • dla ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy
 • 2.375,40 zł

 • dla ubezpieczenia zdrowotnego
 • 3.104,57 zł

Wysokość składek do ZUS – styczeń – marzec 2015:

 • na ubezpieczenie emerytalne
 • 463,68 zł

 • na ubezpieczenie rentowe
 • 190,03 zł

 • na ubezpieczenie chorobowe
 • 58,20 zł

 • na ubezpieczenie wypadkowe
 • 45,85 zł

 • na ubezpieczenie zdrowotne
 • 279,41 zł

 • na Fundusz Pracy
 • 58,20 zł

Wysokość składek do ZUS – kwiecień-grudzień 2015:

 • na ubezpieczenie emerytalne
 • 463,68 zł

 • na ubezpieczenie rentowe
 • 190,03 zł

 • na ubezpieczenie chorobowe
 • 58,20 zł

 • na ubezpieczenie wypadkowe
 • 42,76 zł

 • na ubezpieczenie zdrowotne
 • 279,41 zł

 • na Fundusz Pracy
 • 58,20 zł

Minimalna podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców opłacających składki na ubezpieczenie społeczne na zasadach preferencyjnych – styczeń – grudzień 2014:

 • dla ubezpieczeń społecznych
 • 525,00 zł

 • dla ubezpieczenia zdrowotnego
 • 3.104,57 zł

Wysokość składek do ZUS – styczeń – marzec 2015:

 • na ubezpieczenie emerytalne
 • 102,48 zł

 • na ubezpieczenie rentowe
 • 42,00 zł

 • na ubezpieczenie chorobowe
 • 12,86 zł

 • na ubezpieczenie wypadkowe
 • 10,13 zł

Wysokość składek do ZUS – kwiecień-grudzień 2015:

 • na ubezpieczenie emerytalne
 • 102,48 zł

 • na ubezpieczenie rentowe
 • 42,00 zł

 • na ubezpieczenie chorobowe
 • 12,86 zł

 • na ubezpieczenie wypadkowe
 • 9,45 zł

URZĄD SKARBOWY

Terminy:

 • Do 20. dnia każdego miesiąca wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni. Przy rozliczaniu kwartalnym zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej wpłacamy do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału. Deklaracji PIT nie skladamy w ciągu roku.
 • Do 15. dnia każdego miesiąca – termin złożenia deklaracji VAT-UE w formie papierowej za poprzedni miesiąc, przy rozliczaniu kwartalnym do 15 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału. Deklaracje składane elektronicznie mają termin do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu miesiąca lub kwartału.
 • Do 25. dnia każdego miesiąca złożenie deklaracji VAT-7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni Przy rozliczaniu kwartalnym podatek VAT-7K wpłacamy do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.

Stawki podatku dochodowego:

 • do sumy 85 528,00 zł
 • 18% – 556,02 zł

 • od 85 528,00 zł
 • 14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad kwotę 85 528,00 zł

Podatek liniowy

Stawka podatku liniowego w 2015 r. wynosi 19% od uzyskanego dochodu

Pracodawcy i zleceniodawcy:

do 20. dnia miesiąca pracodawca/zleceniodawca przekazuje zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych w poprzednim miesiącu należności z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło itd.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK