W 2010 roku limity podatkowe będą znacznie wyższe

W przyszłym roku spółki osobowe i przedsiębiorcy będą prowadzić księgi rachunkowe dopiero, gdy ich obroty przekroczą 5 067 000 zł.

Kurs euro z 1 października, opublikowany w tabeli kursów średnich Narodowego Banku Polskiego, pozwolił obliczyć limit podatkowy określający status małego podatnika w 2010 roku. Tak więc w 2010 r. status małego podatnika będą mieli ci podatnicy, których przychody brutto nie przekroczą w 2009 r. kwoty 5 067 000 zł.

Przywileje dla małych podatników:

  • metoda kasowa rozliczeń VAT,
  • kwartalne rozliczenia VAT bez konieczności wpłacania zaliczek,
  • jednorazowa amortyzacja środków trwałych do wartości 100 000 euro (czyli w 2010 r. do 422 000 zł),
  • możliwość wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie kwartalnej lub uproszczonej.

Inna kwota obowiązuje prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu). Jest on małym podatnikiem, jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 45 tys. euro. Na przyszły rok limit ten wynosi 190 tys. zł.