W styczniu zmienisz sposób rozliczeń z fiskusem

Styczeń to jedyny miesiąc w roku, w którym przedsiębiorca może wybrać nową formę opodatkowania swojej działalności. Chcąc zmienić sposób rozliczeń z fiskusem na korzystniejszy, można wybierać spośród 4 opcji. Trzeba się jednak spieszyć.

Decyzja o wyborze nowej formy rozliczenia musi zapaść do 20 stycznia każdego roku podatkowego. W tym roku, osoby prowadzące działalność gospodarczą dostają 1 dzień w zapasie, ponieważ 20 stycznia przypada w niedzielę. Decyzję o zmianie formy opodatkowania mogą również podjąć podatnicy czerpiący przychód z najmu.

Cztery formy opodatkowania do wyboru

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mają do wyboru 4 formy opodatkowania. Są to:

Podatnicy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, ale osiągają przychód z najmu, mogą wybierać spośród zryczałtowanej stawki podatku (8,5%) oraz skali podatkowej.

Decyzja o wyborze lub zmianie sposobu rozliczenia z urzędem skarbowym powinna zostać dobrze przemyślana. Każda forma opodatkowania niesie ze sobą pewne korzyści. Każda z nich ma też minusy, dlatego wybór najbardziej opłacalnej jest tak ważny.

Formy opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

 • Podatek liniowy
 • Stawka 19% – bez względu na dochód.

 • Skala podatkowa
 • Stawka 18% – przy dochodzie do 85 528 zł,

  Stawka 32 % – przy dochodzie większym niż 85 528 zł.

  Ważne – stawkę podatku określa dochód ze wszystkich źródeł.

 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Stawki 3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20% – stawki określa rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

 • Karta podatkowa
 • Stawka nie jest określona – wielkość podatek jest określona rodzajem i zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, a także liczbą jej pracowników. Znaczenie ma również liczba osób zamieszkujących miejscowość, w której prowadzona jest firma.

Formy opodatkowania dla osób osiągających dochód z najmu (nieprowadzących działalności):

 • Ryczałt
 • Stawka 8,5% – bez względu na dochody.

 • Skala podatkowa
 • Stawka 18% – przy dochodzie do 85 528 zł,

  Stawka 32% – przy dochodzie większym niż 85 528 zł.

  Ważne – stawkę podatku określa dochód ze wszystkich źródeł. Liczy się zatem dochód zarówno z najmu, jak również – przykładowo – pracy na etacie.

Jak poinformować o zmianie?

Podatnicy, którzy chcą dokonać zmiany formy opodatkowania, mają obowiązek poinformowania o tym urzędu skarbowego (do 20 stycznia). Jak dotąd, jedynym sposobem na przekazanie takiej informacji jest złożenie pisemnego oświadczenia. Nie istnieje oficjalny formularz, który umożliwia poinformowanie fiskusa o zmianie. Urzędy skarbowe oferują w zamian nieoficjalne druki.

Wyjątki:

 • Podatnicy chcący zmienić sposób rozliczania działalność na kartę podatkową, muszą złożyć w urzędzie skarbowym formularz PIT-16.
 • W dowolnym momencie roku można przejść z ryczałtu na rozliczenie według skali podatkowej. Ryczałtowiec, który uzyskuje dochód z działalności nieobjętej ryczałtem, musi zmienić sposób opodatkowania na zasady ogólne (stąd brak ograniczeń co do terminu zmiany).

Informację o zmianie formy opodatkowania można przekazać osobiście lub przesłać pocztą. Wysyłając pismo „na ostatnią chwilę”, warto pamiętać o potwierdzeniu nadania przesyłki pocztowej.

Nowi przedsiębiorcy

Jeżeli podatnik zdecyduje się na rozliczenie nowej działalności według skali podatkowej, nie musi informować o tym urzędu skarbowego. Wybór innej metody opodatkowania odbywa się za pośrednictwem wniosku CEIDG-1.