Wynajem mieszkania a koszty uzyskania przychodów

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (interpretacja indywidualna z 25 listopada 2010 r. nr IBPBI/1/415-966/10/SK), stwierdził że podatnik może zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej wydatki ponoszone na wynajem mieszkania związane z wykonywaniem usług poza miejscem zamieszkania.

 

W sytuacji gdy miejscem zamieszkania podatnika (będące jednocześnie siedzibą jego firmy) jest miasto X, a miejscem świadczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usług konsultacyjnych w charakterze developera/programisty będzie miasto Y (znajdujące się w innym województwie), to wydatki jakie będzie ponosić podatnik z tytułu wynajmu i używania mieszkania w miejscu (miejscowości) świadczenia tych usług, stosownie do postanowień art. 22 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będą mogły w okresie świadczenia tych usług stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Musi być jednak wykazany związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy ww. wydatkami a uzyskiwaniem przychodów z ww. źródła przychodów oraz racjonalność poniesienia tych wydatków. Przedmiotowe wydatki nie są również wymienione w tzw. negatywnym katalogu kosztów ujętym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy. Dokumenty nie mogą się przy tym ograniczać wyłącznie do faktury (rachunku) wystawionego przez właściciela lokalu, który wynajmie podatnik, faktur (rachunków) za media, bądź też innych dokumentów stwierdzających jedynie wysokość poniesionych przez podatnika wydatków z tytułu używania tego lokalu.

Ważne jest posiadanie dowodów, świadczących o wykonanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługach w okolicach wynajmowanego mieszkania, umożliwiających w sposób bezsporny ustalenie związku przyczynowo-skutkowego poniesionych wydatków z uzyskanymi przychodami, a ponadto potwierdzających racjonalność poniesionych wydatków.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK