Powrót

Co można załatwić przez ePUAP: wyznaczanie pełnomocnika

wyznaczanie pełnomocnika przez ePUAP - UPL-1

Wśród spraw, jakie możesz załatwić przy wykorzystaniu profilu zaufanego, jest m.in. wyznaczenie pełnomocnika do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych. Jak zatem założyć profil zaufany? Kto może być pełnomocnikiem? Jak upoważnić pełnomocnika poprzez system ePUAP? Zapraszamy do lektury.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Dzięki profilowi zaufanemu możesz w bezpieczny, bezpłatny i szybki sposób załatwiać swoje sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu. Udostępniając tę formę korespondencji, organy administracji publicznej wychodzą naprzeciw oczekiwaniom współczesnych obywateli, na których liście priorytetów coraz częściej widnieją oszczędność czasu i wygoda.  

Pełnomocnik do podpisywania elektronicznej deklaracji podatkowej – jak ustanowić przez ePUAP?

Jak założyć profil zaufany? 

Istnieją dwie alternatywne sposoby założenia profilu zaufanego: 

 • przez internet,
 • w placówce potwierdzającej. 

Chcąc skorzystać z pierwszej opcji, można wybierać spośród trzech dostępnych form: założenia konta za pośrednictwem internetowego konta bankowego, z wykorzystaniem e-dowodu lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wśród banków oferujących swoim klientom możliwość założenia profilu zaufanego na drodze potwierdzenia tożsamości przez system banku można wymienić:

 • Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank),
 • Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski (PKO BP),
 • Bank Polska Kasa Opieki (Bank Pekao),
 • Inteligo,
 • oraz Banki Spółdzielcze z Grupy BPS.

Posiadacze tzw. e-dowodu, a więc dowodu osobistego nowego typu z warstwą elektroniczną (wydawanego od III 2019 roku) oraz powiązanej z nim aplikacji –  eDO App mogą założyć profil zaufany, zbliżając dokument do swojego smartfona. Ci z kolei, którzy dysponują kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą uwierzytelnić wniosek o założenie profilu zaufanego za jego pośrednictwem, dzięki czemu bez dodatkowych formalności założą profil w systemie ePUAP. 

Istnieje również możliwość weryfikacji tożsamości wnioskodawcy offline – w jednej z placówek potwierdzających, wśród których znajdują się urzędy miast, gmin, oddziały ZUS oraz urzędy skarbowe. 

Wyznaczanie pełnomocnika przez ePUAP – jak wypełnić UPL-1 krok po kroku

Chcąc upoważnić podmiot do podpisywania deklaracji podatkowych w swoim imieniu, konieczne jest uwierzytelnienie oraz dostarczenie do urzędu odpowiedniej dokumentacji. W przypadku, gdy deklaracja składana jest elektronicznie, służy temu formularz UPL-1. Należy wypełnić go wyraźnie – drukowanymi literami, kolorem czarnym lub niebieskim, własnoręcznie lub komputerowo. Poniżej omówione zostaną poszczególne jego elementy. 

A. ORGAN PODATKOWY, DO KTÓREGO JEST ADRESOWANE PEŁNOMOCNICTWO

W sekcji tej wskazuje się urząd właściwy ds. rozpatrzenia deklaracji. Pole 04. oznacza podmiot będący podatnikiem, płatnikiem lub inkasentem, podczas gdy 05. – podmiot zagraniczny.

upl-1 część A
 

B. DANE PODATNIKA, PŁATNIKA, INKASENTA LUB PODMIOTU ZAGRANICZNEGO, KTÓRY USTANAWIA PEŁNOMOCNIKA

Sekcję tę podzielono na pola dedykowane osobom fizycznym (oznaczone „**”) oraz podmiotom niebędącym osobą fizyczną (oznaczone „*”). Należy w niej zatem, w zależności od charakteru wnioskodawcy, wskazać: 

 • dla osób fizycznych – nazwisko, pierwsze imię, aktualny adres zamieszkania;
 • dla pozostałych podmiotów – pełną nazwę, adres siedziby.

Fakultatywnie wskazać można również dane kontaktowe wnioskodawcy, takie jak telefon, faks i adres e-mail. 

upl-1-część B
 

C. DANE PEŁNOMOCNIKA UPOWAŻNIONEGO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

To sekcja poświęcona jest na wprowadzenie danych, dzięki którym możliwe jest zidentyfikowanie osoby upoważnionej do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych oraz kontaktowanie się z nią (NIP, PESEL, nazwisko, pierwsze imię, adres do doręczeń, dane kontaktowe, adres elektroniczny – podanie tego ostatniego jest obowiązkowe, gdy pełnomocnikiem jest m.in. adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy; poza tym przypadkiem wskazanie danych kontaktowych jest fakultatywne).

Pola 24. – 26. przeznaczone są do uzupełnienia danych pełnomocników będących nierezydentami, nieposiadających identyfikatora podatkowego (data urodzenia, dane dokumentu tożsamości / numeru identyfikacyjnego, kraj wydania dokumentu).

upl-1 c

upl-1 c2
 

D. OKRES OBOWIĄZYWANIA PEŁNOMOCNICTWA

To sekcja przeznaczona na oznaczenie ram czasowych obowiązywania pełnomocnictwa. Można udzielić go na czas z góry oznaczony lub bezterminowo.

upl-1 d
 

E. OŚWIADCZENIE PODATNIKA (PŁATNIKA, INKASENTA LUB PODMIOTU ZAGRANICZNEGO)

To sekcja przeznaczona do złożenia przez podatnika / płatnika / inkasenta oświadczenia w przedmiocie upoważnienia wskazanego we wcześniejszej partii formularza podmiotu do składania w jego imieniu deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Pola 45., 49. oraz 53. uzupełnia się w przypadku, gdy upoważnienie pełnomocnika jest dokonywane przez osobę prawną lub jednostkę niemającą osobowości prawnej. W formularzu wskazano również, iż w razie, gdy podmiotów uprawnionych do reprezentowania jest więcej niż 3, konieczne jest wskazanie pozostałych z nich w dodatkowym formularzu (UPL-1).

Jeżeli odpis pełnomocnictwa uwierzytelnia i składa adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy, któremu jednocześnie udzielono pełnomocnictwa, w polach. 46., 50. i 54. wskazuje on informację o podpisie złożonym przez swojego mocodawcę. 

upl-1 część E
 

Kto może być pełnomocnikiem osoby fizycznej? 

Pełnomocnikiem osoby fizycznej, prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej może być każdy – bez ograniczeń i wymogu szczególnych kwalifikacji. Jedynym warunkiem, jaki musi zostać spełniony, aby skutecznie podpisywać deklaracje podatkowe w cudzym imieniu, jest posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego, z których pomocą upoważniony pełnomocnik może składać podpis elektroniczny. 

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Jak założyć profil zaufany?

  Profil zaufany możesz założyć przez internet (konto bankowe, e-dowód, kwalifikowany podpis elektroniczny) lub potwierdzając swoją tożsamość w jednym z punktów potwierdzających.

 2. 🔸Czy można składać elektroniczne deklaracje podatkowe przez pełnomocnika?

  Tak. Pełnomocnika przez ePUAP możesz ustanowić, wypełniając formularz UPL-1.

 3. 🔸Kto może być pełnomocnikiem do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych?

  Pełnomocnikiem może być każdy, o ile posiada profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany. Często jest to np. księgowa, radca prawny czy doradca podatkowy.

 4. 🔸Jak wypełnić UPL-1 online?

  Druk służący do wyznaczenia pełnomocnictwa można złożyć przez serwis ePUAP.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość