Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

  • Obsługa JPK – bez dopłat.
  • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
  • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

ABC księgowości – zaliczka na podatek dochodowy

Przedsiębiorcy prowadzący księgowość w oparciu o KPiR muszą co miesiąc (lub kwartał) obliczać i wpłacać na konto urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy.
Wyliczanie podatku odbywa się w cyklu rocznym, czyli podatek wylicza się zawsze od dochodu, którym jest nadwyżka przychodów (narastająco od początku roku) nad kosztami (narastająco od początku roku). Od dochodu odejmuje się sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Od wyliczonego podatku odejmuje się sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Zaliczki wyliczone w poprzednich miesiącach są odejmowane od podatku wyliczonego na koniec danego miesiąca.
Przedsiębiorcy prowadzący KPiR mogą na dwa sposoby wyliczać zaliczki na podatek dochodowy – według skali lub liniowo.

Podatek rozliczany według skali

(do momentu przekroczenia pierwszego progu podatkowego tzn. 85528,00 zł):
1.Przychód od początku roku – koszty od początku roku = dochód
2.Dochód – możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych – suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) = dochód do opodatkowania.
3.Dochód do opodatkowania zaokrąglamy do pełnych złotych, tworząc podstawę opodatkowania.
4.Podstawa opodatkowania x 18% – 556,02 zł (podatek zwolniony z poboru) = podatek od początku roku.
5.Podatek – suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy) = podatek liczony od początku roku.
6.Podatek liczony od początku roku – zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.
7.Zaliczkę za dany miesiąc/kwartał zaokrąglamy do pełnych złotych = kwota do wpłaty.

Podatek rozliczany liniowo

1.Przychód od początku roku – koszty od początku roku = dochód
2.Dochód – możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych – suma zapłaconych składek na ub. społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) = dochód do opodatkowania.
3.Dochód do opodatkowania zaokrąglamy do pełnych złotych, tworząc podstawę opodatkowania.
4.Podstawa opodatkowania x 19 % = podatek.
5.Podatek – suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy) = podatek liczony od początku roku.
6.Podatek liczony od początku roku – zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.
7.Zaliczkę za dany miesiąc/kwartał zaokrąglamy do pełnych złotych = kwota do wpłaty.

Wpłata zaliczki do US

Zaliczkę na podatek dochodowy wpłaca się na konto US w terminie do 20. dnia miesiąca za okres poprzedni (miesiąc bądź kwartał, w zależności jaki tryb wpłacania zaliczek określił podatnik).
Składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczane są od podatku, dlatego może nie występować podatek do zapłaty mimo dochodu przekraczającego kwotę wolną od podatku.
Obecnie przedsiębiorcy prowadzący KPiR nie mają obowiązku składania deklaracji na podatek dochodowy w trakcie roku (PIT-5 lub PIT-5L).

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnikSprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ