Składki ZUS 2020

składki zus 2020

Sprawdź składki ZUS jakie obowiązują w 2020 roku, aktualne terminy zapłaty składek oraz informacje na temat skali podatkowej.

Składki ZUS 2020

Wysokość składek oraz skala podatkowa

Duży ZUS składki w 2020 roku

Styczeń – grudzień 2020

 • 3136,20 zł – dla ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy,
 • 4026,01 zł – dla ubezpieczenia zdrowotnego.

Styczeń – grudzień 2020

 • 1354,64zł – bez dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe,
 • 1431,48 zł – ze składką na ubezpieczenie chorobowe,
 • 612,19 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 250,90 zł – na ubezpieczenie rentowe,
 • 76,84 zł – na ubezpieczenie chorobowe,
 • 52,37 zł – na ubezpieczenie wypadkowe,
 • 362,34 zł – na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 76,84 zł – na Fundusz Pracy.

Preferencyjny ZUS składki w 2020 roku

Styczeń – grudzień 2020

 • 780,00 zł – dla ubezpieczeń społecznych,
 • 4026,01 zł – dla ubezpieczenia zdrowotnego.

Styczeń – grudzień 2020

 • 590,03 zł – bez dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe,
 • 609,14 zł – ze składką na ubezpieczenie chorobowe,
 • 152,26 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 62,40 zł – na ubezpieczenie rentowe,
 • 19,11 zł – na ubezpieczenie chorobowe,
 • 13,03 zł – na ubezpieczenie wypadkowe,
 • 362,34 zł – na ubezpieczenie zdrowotne.

Preferencyjny ZUS przysługuje przez 24 miesiące.

Ulga na start – minimalna podstawa wymiaru składki

Styczeń – grudzień 2020

 • 4026,01 zł – dla ubezpieczenia zdrowotnego
 • Ulga na start styczeń – grudzień 2020

 • 362,34 – ubezpieczenie zdrowotne
 • Zgodnie z założeniami ustawy Prawo przedsiębiorców, która obowiązuje od 30 kwietnia 2018 roku nowi przedsiębiorcy, jak i tacy, którzy powracają do biznesu po co najmniej 5 latach przerwy, mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne przez okres pierwszych 6 miesięcy czyli tzw. Ulgi na start.

  Mały ZUS (zależny od przychodu)

  Styczeń 2020 – Mały ZUS

 • 67 500 zł – jeśli przychód w 2019 roku nie przekroczył tej kwoty to przedsiębiorca może skorzystać w 2020 r. z ZUS-u proporcjonalnego luty – grudzień 2020 – „Mały ZUS plus”
 • 120 000 zł – jeżeli przychód w 2019 roku nie przekroczył tej kwoty to przedsiębiorca może skorzystać w 2020 r. z ZUS-u proporcjonalnego.
 • Od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy mogli skorzystać z opłacania ZUS od kwoty przychodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Oczywiście zostały wprowadzone limity, które będą również obowiązywały w styczniu 2020. Od lutego limit ten zostanie zwiększony i tym samym powiększy się grupa przedsiębiorców, którzy będą mogli z preferencyjnego ZUS skorzystać.

  Więcej na ten temat: Mały ZUS Plus – informacje ogólne.

  Składki ZUS 2020 – terminy opłat

  Styczeń – grudzień 2020

  • do 5. dnia kolejnego miesiąca – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze,
  • do 10. dnia kolejnego miesiąca – osoby fizyczne (w tym przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie),
  • do 15. dnia kolejnego miesiąca – pozostali płatnicy.

  Wynagrodzenie minimalne w 2020 roku

  Styczeń – grudzień 2020

  2 600 zł – tyle wynosi minimalne wynagrodzenie brutto w 2020 roku. Względem poprzedniego roku płaca minimalna wzrosła o 350 zł.

  Stawki podatku dochodowego w 2020 roku

  • do sumy 85 528,00 zł: 17% – 525,12 zł
  • od 85 528,00 zł: 14 539,76 zł + 32% nadwyżki ponad kwotę 85 528,00 zł

  Więcej na ten temat: Zaliczka na podatek dochodowy

  Urząd Skarbowy – terminy opłat

  Najważniejsze terminy:
  • Do 20. dnia każdego miesiąca – wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni. Przy rozliczaniu kwartalnym zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej wpłacamy do 20. dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału. Deklaracji PIT nie składamy w ciągu roku.
  • Do 25. dnia każdego miesiąca – złożenie deklaracji VAT-7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni. Przy rozliczaniu kwartalnym podatek VAT-7K wpłacamy do 25. dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.
  Pracodawcy i zleceniodawcy

  Do 20. dnia miesiąca pracodawca/zleceniodawca przekazuje zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych w poprzednim miesiącu należności z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło itd.

  Jednolity Plik Kontrolny

  Do 25. dnia każdego miesiąca złożenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT w formie pliku JPK VAT (dotyczy czynnych podatników VAT) – w 2020 r. dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

  Podatek liniowy w 2020 roku

  Stawka podatku liniowego wynosi 19% od uzyskanego dochodu.

  Tutaj znajdziesz wszystkie informacje o podatku liniowym

  Czym są składki ZUS?

  Opłacanie składek ZUS to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Na ich wysokość składają się: ubezpieczenie emerytalne i rentowe, ubezpieczenie wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne – są to tzw. ubezpieczenia społeczne. Istnieje również dobrowolna składka ZUS – składka chorobowa. Jeżeli podstawa składek przekracza minimalne wynagrodzenie krajowe to wtedy przedsiębiorcę może obowiązywać również opłacanie składki na Fundusz Pracy. Składki ZUS zależne są od miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w danym roku. Wzrost płac powoduje również wzrost składek ZUS.

  Składki ZUS w 2020 są wyższe od składek ZUS z roku 2019

  Jak również składki ZUS w 2021 będą wyższe od tych obowiązujących obecnie. Niezależnie od ich wysokości składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – za siebie jak również za pracowników – należy opłacać co miesiąc. Aktualne składki ZUS obowiązujące w roku 2020 znajdują się powyżej. Są tam ujęte także minimalne podstawy wymiaru składek w przypadku dużego jak i preferencyjnego ZUS-u. Minimalne podstawy składek ZUS w przypadku obowiązującej ulgi na start jak również ZUS-u proporcjonalnego. Oprócz aktualnych składek ZUS na 2020 rok powyżej znajduje się informacja na temat wysokości płacy minimalnej w bieżącym roku. Składki ZUS 2020 posiadają swoje określone terminy płatności podobnie jak podatki opłacane do Urzędu Skarbowego. Wszystkie najważniejsze daty związane z opłatami również można znaleźć powyżej. Ponadto porównawczo oprócz składek z 2020 roku, umieszczone są poniżej również składki, jakie obowiązywały w latach ubiegłych (2019 i 2018). Terminy opłat pozostały bez zmian.

  Jakiej wysokości były składki ZUS 2019?

  styczeń – grudzień 2019
  • 2859,00 zł – dla ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy
  • 3803,56 zł – dla ubezpieczenia zdrowotnego
  Duży ZUS styczeń – grudzień 2019:
  • 1246,92 zł – bez dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe
  • 1316,97 zł – ze składką na ubezpieczenie chorobowe
  • 558,08 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
  • 228,72 zł – na ubezpieczenie rentowe,
  • 70,05 zł – na ubezpieczenie chorobowe,
  • 47,75 zł – na ubezpieczenie wypadkowe,
  • 342,32 zł – na ubezpieczenie zdrowotne,
  • 70,05 zł – na Fundusz Pracy.
  styczeń – grudzień 2019
  • 675,00 zł – dla ubezpieczeń społecznych
  • 3803,56 zł – dla ubezpieczenia zdrowotnego
  Mały ZUS (na zasadach preferencyjnych) styczeń – grudzień 2019:
  • 539,35 – bez dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe
  • 555,89 zł – ze składką na ubezpieczenie chorobowe
  • 131,76 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
  • 54,00 zł – na ubezpieczenie rentowe,
  • 16,54 zł – na ubezpieczenie chorobowe,
  • 11,27 zł – na ubezpieczenie wypadkowe,
  • 342,32 zł – na ubezpieczenie zdrowotne,
  styczeń-grudzień 2019
  • 3803,56 zł – dla ubezpieczenia zdrowotnego
  Ulga na start styczeń* – grudzień 2019
  • 342,32 zł – ubezpieczenie zdrowotne
  *Od 30 kwietnia 2018 r. zgodnie z założeniami nowej ustawy, Prawo przedsiębiorców (jednej z pięciu tworzącej tzw. Konstytucję Biznesu), nowi przedsiębiorcy, jak i tacy, którzy powracają do biznesu po co najmniej 5 latach, mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne przez okres pierwszych 6 miesięcy (tzw. Ulga na start). Więcej o uldze na start.
  styczeń – grudzień 2019:
  • 63 000 zł – przychód poniżej tej kwoty pozwala korzystać w 2019 r. z ZUS-u proporcjonalnego.
  Proporcjonalny ZUS to obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. nowy system wyliczania składek na ubezpieczenie społeczne dla najmniejszych działalności gospodarczych. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym z tytułu prowadzonej jednoosobowej działalności osiągnęli przychód roczny nieprzekraczający trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku. Więcej o małym ZUS-ie (ZUS-ie od przychodu).
  styczeń – grudzień 2019:
  • 2 250 zł – minimalne wynagrodzenie brutto.
  Składki ZUS 2019 Terminy – styczeń – grudzień:
  • do 5. dnia kolejnego miesiąca – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze,
  • do 10. dnia kolejnego miesiąca – osoby fizyczne (w tym przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie),
  • do 15. dnia kolejnego miesiąca – pozostali płatnicy.
  Najważniejsze terminy:
  • Do 20. dnia każdego miesiąca – wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni. Przy rozliczaniu kwartalnym zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej wpłacamy do 20. dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału. Deklaracji PIT nie składamy w ciągu roku.
  • Do 25. dnia każdego miesiąca – złożenie deklaracji VAT-7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni. Przy rozliczaniu kwartalnym podatek VAT-7K wpłacamy do 25. dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.
  2019 – stawki podatku dochodowego*:
  • do sumy 85 528,00 zł: 18% – 556,02 zł
  • od 85 528,00 zł: 14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad kwotę 85 528,00 zł
    *Uwaga Zaszły zmiany w trakcie roku podatkowego – zaliczka na podatek dochodowy wg nowych zasad 2019 – sprawdź szczegóły tutaj  
  Podatek liniowy w 2019
  • Stawka podatku liniowego wynosi 19% od uzyskanego dochodu.
  Pracodawcy i zleceniodawcy
  • Do 20. dnia miesiąca pracodawca/zleceniodawca przekazuje zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych w poprzednim miesiącu należności z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło itd.
  Jednolity Plik Kontrolny
  • Do 25. dnia każdego miesiąca złożenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT w formie pliku JPK VAT (dotyczy czynnych podatników VAT) – w 2019 r. dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

  Od czego zależy wysokość składek ZUS?

  Wysokość składek uzależniona jest od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku.

  Czy od 2020 roku zmieniły się terminy zapłaty składek do ZUS?

  Nie, w tej kwestii nie wprowadzono, żadnych zmian. Kluczowymi datami, o których powinni pamiętać przedsiębiorcy pozostają 5, 10 i 15 dzień każdego miesiąca.

  O ile wzrosła płaca minimalna w 2020?

  Płaca minimalna względem roku poprzedniego wzrosła o 350zł.

   

  Jakiej wysokości były składki ZUS 2018?

  styczeń – grudzień 2018
  • 2.665,80 zł – dla ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy
  • 3.554,93 zł – dla ubezpieczenia zdrowotnego
  Duży ZUS styczeń – marzec 2018:
  • 1.166,85 zł – bez dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe
  • 1.232,16 zł – ze składką na ubezpieczenie chorobowe
  • 520,36 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
  • 213,26 zł – na ubezpieczenie rentowe,
  • 65,31 zł – na ubezpieczenie chorobowe,
  • 47,98 zł zł – na ubezpieczenie wypadkowe,
  • 319,94 zł zł – na ubezpieczenie zdrowotne,
  • 65,31 zł – na Fundusz Pracy.
  Duży ZUS kwiecień – grudzień 2018:
  • 1.163,39 zł zł – bez dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe
  • 1.228,70 zł7 zł – ze składką na ubezpieczenie chorobowe
  • 520,36 zł zł – na ubezpieczenie emerytalne,
  • 213,26 zł – na ubezpieczenie rentowe,
  • 65,31 zł – na ubezpieczenie chorobowe,
  • 44,52 zł – na ubezpieczenie wypadkowe,
  • 319,94 zł – na ubezpieczenie zdrowotne,
  • 65,31 zł – na Fundusz Pracy.
  styczeń – grudzień 2018
  • 630,00 zł – dla ubezpieczeń społecznych
  • 3.554,93 zł – dla ubezpieczenia zdrowotnego
  Mały ZUS (na zasadach preferencyjnych) styczeń – marzec 2018:
  • 504,66 – bez dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe
  • 520,10 zł – ze składką na ubezpieczenie chorobowe
  • 122,98 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
  • 50,40 zł – na ubezpieczenie rentowe,
  • 15,44 zł – na ubezpieczenie chorobowe,
  • 11,34 zł – na ubezpieczenie wypadkowe,
  • 319,94 zł – na ubezpieczenie zdrowotne,
  Mały ZUS (na zasadach preferencyjnych) kwiecień – grudzień 2018:
  • 503,84 – bez dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe
  • 519,28 zł – ze składką na ubezpieczenie chorobowe
  • 122,98 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
  • 50,40 zł – na ubezpieczenie rentowe,
  • 15,44 zł – na ubezpieczenie chorobowe,
  • 10,52 zł – na ubezpieczenie wypadkowe,
  • 319,94 zł – na ubezpieczenie zdrowotne,
  Kwiecień* – grudzień 2018
  • 3.554,93 zł – dla ubezpieczenia zdrowotnego
  Ulga na start kwiecień* – grudzień 2018
  • 319,94 zł – ubezpieczenie zdrowotne
  *Ulga na start obowiązuje od 30.04.2018.
  styczeń – grudzień 2018:
  • brak
  Proporcjonalny ZUS zaczął obowiązywać 1 stycznia 2019 roku.
  styczeń – grudzień 2018:
  • 2.100,00 zł – minimalne wynagrodzenie brutto.
  styczeń – grudzień 2018:
  • do 5. dnia kolejnego miesiąca – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze,
  • do 10. dnia kolejnego miesiąca – osoby fizyczne (w tym przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie),
  • do 15. dnia kolejnego miesiąca – pozostali płatnicy.
  Terminy w 2018:
  • Do 20. dnia każdego miesiąca – wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni. Przy rozliczaniu kwartalnym zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej wpłacamy do 20. dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału. Deklaracji PIT nie składamy w ciągu roku.
  • Do 25. dnia każdego miesiąca – złożenie deklaracji VAT-7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni. Przy rozliczaniu kwartalnym podatek VAT-7K wpłacamy do 25. dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.
  Stawki podatku dochodowego:
  • Do sumy 85 528,00 zł: 18% – 556,02 zł
  • Od 85 528,00 zł: 14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad kwotę 85 528,00 zł
  Podatek liniowy
  • Stawka podatku liniowego w 2018 r. wynosi 19% od uzyskanego dochodu.
  Pracodawcy i zleceniodawcy
  • Do 20. dnia miesiąca pracodawca/zleceniodawca przekazuje zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych w poprzednim miesiącu należności z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło itd.
  Jednolity Plik Kontrolny
  • Do 25. dnia każdego miesiąca złożenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT w formie pliku JPK VAT (dotyczy czynnych podatników VAT) – w 2018 r. dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  O księgowości wiemy wszystko,
  żebyś Ty nie musiał

  Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

  Romek

  z ifirma.pl

  Masz pytania?
  Skontaktuj się z nami

  Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

  Nowoczesna

  Rzetelna

  Księgowość