Kiedy można odliczyć wydatki od podatku?

Możliwość rozliczania od podatku zakupów świątecznych zachodzi wówczas, jeżeli przedsiębiorca dokonuje ich na rzecz swoich pracowników.  Przekazanie, bowiem prezentów o małej wartości nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o VAT

Ministerstwo Finansów na stronach internetowych resortu (PB3/GM-8213-298/05/ 1680). przyznało, że wydatki na spotkania integracyjne mogą być kosztem podatkowym, ponieważ „mają na celu poprawę atmosfery pracy i zintegrowanie pracowników z pracodawcą, a przez to zwiększenie efektywności ich pracy”.

Zgodnie z interpretacją Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 21 maja 2008 r. (ITPB3/423-101/08/MK) „wydatki na organizację imprez okolicznościowych dla pracowników, których celem jest poprawa atmosfery w pracy i w konsekwencji większa motywacja i efektywność w pracy”. Dotyczy to też spotkań wigilijnych i noworocznych „mających na celu poprawę komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez zintegrowanie pracowników, budowanie zespołu, poprawę atmosfery pracy oraz ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami i w efekcie poprawę efektywności pracy a przez to zwiększenie przychodów osiąganych przez podatnika”.

Natomiast Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji z 18 grudnia 2007 r. (ILPB3/423-119/ 07-2/MC), wypowiedziała się: „Zorganizowanie dla pracowników imprez integracyjnych, wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych oraz spotkań wigilijnych sprzyja wytworzeniu dobrej atmosfery w pracy oraz wpływa na zacieśnienie więzi pracowników z firmą. Uczestnicząc w tego rodzaju spotkaniach pracownicy konsolidują się z firmą, a mając świadomość, że pracodawca o nich dba, sumienniej wywiązują się ze swojej pracy. Efektywność pracy wykonywanej przez silnie zmotywowany i zharmonizowany zespół przekłada się w konsekwencji na przychody uzyskiwane przez firmę”.

Stosownie jednak do art. 32 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług z tytułu wręczenia pracownikom paczek należy wystawić fakturę wewnętrzną VAT.

Pracodawca może zrezygnować z odliczenia podatku naliczonego przy zakupie przekazanych pracownikom towarów i wówczas nie musi naliczać VAT należnego zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o podatku VAT.

Niejednokrotnie zdarza się, że w związku z wręczeniem paczek firma ponosi wydatki poświadczone fakturą VAT. W takich przypadkach ma ona prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w tych wydatkach.

Ważne:

Wręczenie paczek pracownikom, których zakup był dokonany ze środków obrotowych, stanowi przychód ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Od całej wartości przekazanych paczek pracodawca powinien naliczyć składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Prezenty świąteczne mogą być przekazywane nie tylko pracownikom, ale również osobom prywatnym, w szczególności klientom .W takich przypadkach wydatki na zakup prezentów są kosztami reprezentacji i nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.