Powrót

Jak wypełnić wniosek ERPO

wniosek ZUS ERPO o przeliczenie emerytury

Wnioskodawca może zwrócić się do ZUS-u z prośbą o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego. Służy do tego druk ERPO, udostępniony przez instytucję także w formie elektronicznej. W niniejszym artykule wskazujemy, jakie są przesłanki do tego, by zdecydować się na wypełnienie wniosku. Krok po kroku wytłumaczymy także w jaki sposób wypełnić dokument, sprawdzić jego poprawność oraz złożyć w ZUS-ie.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Druk ERPO to wniosek o ponowne przeliczenie emerytury

Wniosek ERPO składa się w przypadku, gdy wnioskodawca stara się o ponowne przeliczenie świadczenia, przyznanego przez ZUS lub inną zagraniczną instytucję ubezpieczeniową.

W drugim przypadku warunkiem jest to, aby urząd ubezpieczeniowy działał w ramach państwa członkowskiego UE/EFTA, lub państwa, z którym Polska podpisała stosowną umowę bilateralną o zabezpieczeniu świadczeń społecznych.

Są sytuacje, w których warto rozważyć wypełnienie wniosku ERPO ZUS. Może się bowiem zdarzyć, że po ponownym przeliczeniu emerytury ZUS przyzna wnioskodawcy prawo do wyższego świadczenia społecznego. Warto wiedzieć, że przypadku, gdy świadczenie ponownie wyliczone okaże się niższe, niż dotychczas, wnioskodawca nie traci prawa do wyższej, dotychczasowej emerytury.

ZUS ERPO – gdzie można złożyć wypełniony druk?

Druk ERPO można odnaleźć w stacjonarnej jednostce ZUS-u, bądź pobrać wniosek ERPO online, korzystając z oficjalnej strony internetowej instytucji. Aktualny druk znajduje się w tym miejscu.

Osoba składająca dokument ma trzy możliwości przekazania wniosku odpowiednim instytucjom ubezpieczeniowym:

 • osobiście, np. w najbliższym oddziale ZUS-u;
 • listownie, wysyłając dokument do oddziału ZUS-u za pośrednictwem poczty;
 • elektronicznie, korzystając z funkcjonalności PUE ZUS.

Identyczne pozostają także sposoby komunikacji ze strony instytucji. Wnioskodawca określa, jaki sposób kontaktu preferuje, w celu otrzymania odbioru odpowiedzi. Można skorzystać z formy stacjonarnej (w tym przypadku możliwe będzie również upoważnienie pełnomocnika), pocztowej lub elektronicznej.

Jak wypełnić wniosek o ponowne przeliczenie emerytury? Instrukcja krok po kroku

Wniosek wypełnia się wpisując w odpowiednie pola prawdziwe i odpowiednie informacje. Dokument należy wypełnić czarnym lub niebieskim długopisem lub piórem, pamiętając, by nie wpisywać danych za pomocą ołówka.

Pismo składa się z ośmiu sekcji. Górny panel dotyczy podstawowych instrukcji wypełniania wniosku. Właściwe pola, które wnioskodawca powinien uzupełnić, znajdują się nieco niżej, począwszy od sekcji „Dane wnioskodawcy”, a skończywszy na polu „Data” oraz „Czytelny podpis”.

Przed wysłaniem lub złożeniem wniosku należy dokładnie sprawdzić, najlepiej kilkukrotnie, każde wypełnione pole. Dane powinny zgadzać się ze stanem faktycznym: w polu adres korespondencyjny należy zatem wpisać taki adres, pod którym wnioskodawca stale przebywa.

Sekcja 1. Instrukcja wypełniania

Określa kto i dlaczego może ubiegać się o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego. W tym obszarze zawarte są także techniczne wskazówki dotyczące wypełniania dokumentu. Wszystkie dane należy wypełniać czytelnymi, wielkimi literami. W polach do wyboru stawia się znak X – przy opcji, która dotyczy wnioskodawcy. W tej sekcji nie uzupełnia się żadnych informacji.

jak wypełnić zus erpo instrukcja” alt=”jak wypełnić wniosek o ponowne przeliczenie emerytury – instrukcja” width=”762″ height=”365″ class=”aligncenter size-full wp-image-778280485 img-fluid” />

Sekcja 2. Dane wnioskodawcy

Jest to obszerna rubryka dokumentu, w której należy wypisać: numer PESEL lub informacje o dokumencie tożsamości, jeśli nie posiadamy numeru PESEL; imię i nazwisko; adres zamieszkania oraz kraj, jeśli jest inny, niż Polska.

jak wypełnić wniosek o ponowne przeliczenie emerytury - dane wnioskodawcy

Sekcja 3. Dane dotyczące świadczenia, w którego sprawie składasz wniosek

Rubryka zawiera jedno, szerokie pole, w którym należy wpisać rodzaj oraz numer dokumentu świadczenia. Oprócz tego należy uzupełnić informacje o jednostce ZUS, która w tym przypadku realizuje wypłatę emerytury lub renty. Jeśli uzyskujemy świadczenie zagraniczne, należy uzupełnić te same dane, pamiętając o wskazaniu nazwy państwa.

dane dotyczące świadczenia

Sekcja 4. Zakres wniosku

W tej sekcji wnioskodawca określa, o co wnosi w dokumencie. Rubryka zawiera dwanaście punktów i pole dodatkowe, a użytkownik powinien zaznaczyć tylko te, które wydają się zasadne. Jeśli więc wnioskujemy o ponowne obliczenie świadczenia z uwzględnieniem składek zapisanych na koncie po przyznaniu świadczenia, powinniśmy postawić X przy pierwszym punkcie w sekcji. Jeśli zaś chcemy wnosić o doliczenie okresów składkowych bądź nieskładkowych, zaznaczamy X przy polu nr 5. W polu dodatkowym, znaczonym cyfrą 2, podaje się sposób ponownego obliczenia świadczenia zagranicznego, jeśli sprawa dotyczy wnioskodawcy.

zakres wniosku

Sekcja 5. Załączniki

W tym polu wypełniający wskazuje dokładną liczbę dokumentów, jaka zostaje dołączona do wniosku ZUS ERPO.

załączniki

Sekcja 6. Sposób odbioru odpowiedzi

Wnioskodawca stawia X przy jednej ze trzech rubryk, w zależności od preferowanej formy uzyskiwania korespondencji z ZUS-u.

jak wypełnić wniosek o ponowne przeliczenie emerytury - sposób odbioru odpowiedzi

Sekcja 7. Potwierdzenie prawdziwości, data i podpis

Wypełniający wpisuje datę składania wniosku oraz nanosi czytelny podpis w prawym dolnym rogu dokumentu.

zus erpo podpis

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Kto może wypełnić druk ZUS  ERPO?

  Każdy, kto otrzymuje świadczenia emerytalno-rentowe może ubiegać się o ponowne przeliczenie ich wysokości.

 2. 🔸Czy ZUS, w przypadku wyliczenia niższej emerytury, obniży mi ją po złożeniu wniosku?

  Nie, świadczeniobiorca nie traci prawa do wyższej emerytury, nawet jeśli po złożeniu wniosku okaże się, że powinna być ona niższa.

 3. 🔸Jak wypełnić wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

  Szczegółowa instrukcja dot. wypełniania wniosku została umieszczona wyżej.

 4. 🔸Gdzie znajdę  druk ZUS ERPO?

  Druk ERPO ZUS można znaleźć na oficjalnej stronie online ZUS-u. Jest to najwygodniejsza forma pozyskania wniosku. Jeśli nie możemy tego zrobić, należy udać się do najbliższego oddziału ZUS.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość