Jak zbadać rynek i konkurencję przed założeniem swojej działalności gospodarczej?

Analiza rynku i konkurencji jest jednym z pierwszych kroków, które należy wykonać przed założeniem działalności gospodarczej. Brak określenia popytu na proponowane usługi lub towary może bowiem szybko doprowadzić do sytuacji, w której koszty prowadzenia firmy przerosną jej dochody.