Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

 • Obsługa JPK – bez dopłat.
 • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
 • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Za co jest odpowiedzialna księgowa?

Za co jest odpowiedzialna księgowa?

Odpowiedzialność w księgowości nierozerwalnie związana jest z:

1) nieprowadzeniem ksiąg rachunkowych,

2) prowadzeniem ich wbrew przepisom ustawy o rachunkowości,

3) podawaniem w księgach rachunkowych nierzetelnych danych,

4) niesporządzeniem sprawozdania finansowego,

5) sporządzeniem sprawozdania finansowego w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości,

6) zawieraniem w sprawozdaniu finansowym nierzetelnych danych.

Czynności zaniedbania podane powyżej podlegają sankcji karnej dla każdego księgowego w postaci kary grzywny lub kary pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

Kierownik jednostki (szef każdej firmy), aby nie ponosić odpowiedzialności za czynności, na których się przeważnie nie zna i które zgodnie z ustawą o rachunkowości może przekazać innej osobie do tego powołanej, musi w zakresie prowadzenia ksiąg i sporządzania sprawozdań finansowych wydać w tym celu odpowiednią dyspozycję pisemną, w której nakreśli sposób odpowiedzialności za usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawy okołorachunkowe. Wówczas to osoba księgowego staje się odpowiedzialna za tę część spraw związanych z księgowością w firmie. Wyjątkiem jest tutaj jedynie odpowiedzialność księgowego za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury.

Księgowy musi wiedzieć, że przyjęte przez niego zasady rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych:

1) wyceny aktywów i pasywów,

2) odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,

3) ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych

– tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów księgowy powinien ująć w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych.

Przy stosowaniu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości powinien on przyjąć założenie, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.

Zasada ciągłości, której powinien przestrzegać księgowy, dotyczy w szczególności:

a) metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych w wypadku ewidencji materiałów – ewidencja analityczna może być prowadzona ilościowo, ilościowo-wartościowo lub wartościowo,

b) zasad wyceny, składników rzeczowych aktywów obrotowych,

c) zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych, czyli określania okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz metod amortyzacji,

d) zasad wyceny rozchodu rzeczowych składników aktywów obrotowych, czyli wyceny rozchodu towarów,

e) wyboru wariantu ewidencji kosztów działalności operacyjnej,

f) wyboru wariantu ustalania wyniku finansowego, a w konsekwencji sporządzania rachunku zysków i strat.

Księgowy w księgach rachunkowych jednostki powinien ujmować wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego powinien on zaliczać koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Księgowy, zgodnie z Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lutego 1999 r. III SA 7705/98, powinien tak dbać o interes klienta, stosując się do do wykładni przepisów prawa, zawartych w pismach Ministerstwa Finansów, aby nie powodować dla interesu klienta negatywnych konsekwencji.

Określając zasady (politykę) rachunkowości, księgowy powinien wyodrębnić w rachunkowości wszystkie zdarzenia istotne do oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

W przypadku takim w sprawozdaniu finansowym jednostki za rok obrotowy, w którym zmiany te nastąpiły, księgowy powinien podać przyczyny tych zmian, określić liczbowo ich wpływ na wynik finansowy oraz zapewnić porównywalność danych sprawozdania finansowego dotyczących roku poprzedzającego rok obrotowy, w którym dokonano zmian.

Porządkując naszą wiedzę w przedmiocie odpowiedzialności księgowego, należy stwierdzić, że księgowy odpowiada za:

1) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,

2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

5) sporządzanie sprawozdań finansowych,

6) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,

7) poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą o rachunkowości.

Warto pamiętać:

Księgi rachunkowe prowadzi księgowy w siedzibie jednostki (przedstawicielstwa lub oddziału zagranicznej osoby prawnej).

W przypadku nieprowadzenia ksiąg rachunkowych przez księgowego w siedzibie jednostki (oddziału, zakładu pracy) kierownik jednostki obowiązany jest:

1) powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg w terminie 15 dni od dnia wydania ksiąg poza siedzibę jednostki (oddziału, zakładu),

2) zapewnić dostępność ksiąg rachunkowych do badania przez upoważnione organy kontroli zewnętrznej w siedzibie jednostki (oddziału, zakładu).

Podstawa prawna:

Ustawa o rachunkowości (Dz. U. 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.)

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


 • Ewka

  Czyli za nic nie jest odpowiedzialna?

 • Rafaello

  Każdy sam podpisuje dokumenty przesłane do urzędów, więc kogo potem będą ścigać? Tego kto wypełniał, czy tego kto podpisał? ;)

 • Tereś

  Rafaello ma rację – jeśli księgowa napisze bzdury bo czegoś nie doczyta lub żle zinterpretuje a właściciel podpisze rozliczenia to może albo ponieść karę albo przepłacić podatki i moze się nawet nie zoriętowac a jeślisięzoriętuje to musi dochodzić odszkodowaniaod księgowego drogą sądową jeśli oczywiście zawarł i podpisał z nim stosowną umowę .

 • jama

  Działka księgowej to naprawdę ” ugór”, przy tych idiotycznych, ciągłych zmianach przepisów, zarządzeń i innej radosnej twórczości” wszelkiej maści” ustawodawców.Wymaga ciągłego śledzenia zmian i tak naprawdę chyba niewiele osób lubi tą “działkę”.Pozdrawiam wszystkie księgowe!

 • dainah

  Powiem tak.Życzę każdemu aby choć chwilę pracował na tej działce.Szczególnie gdy Prezesem spółki jest jej udziałowiec.Co do zasady uważa on,że księgowa ma pracować tak jak on chce,a nie wg przepisów.Co ma zrobic księgowa gdy w dniu vat,pan Prezes nie podpisuje deklarsacji ‘bo za dużo do płacenia’ i każe wpisac koszty bez żadnej faktury mówiąc,że jutro będzie?Głupota właścicieli firm jest horrendalna i uważam,że odpowiedzialność księgowej w tym układzie jest zbyt wysoka.A w dodatku co urzędnik to inna interpretacja nawet oczywistych przepisów.Oj ludzie,ludzie za żadne pieniądze nie chcielibyście tej działki

 • wojtasss

  czyli jednak w zakresie odpowiedzialności nie ma złotego środka, równie dobrym rozwiązaniem jest księgowość internetowa, bo wtedy przynajmniej będzie się na bieżąco z tymi wszystkimi zmianami i poprawkami dzięki serwisowi i konsultantom, a jak pisze dainah to interpretacja przepisów jest różna – w sytuacjach trudnych podatnik może wystąpić do Krajowej Informacji Podatkowej z prośbą o udzielenie interpretacji w sprawie, ale często jest tak, że w identycznych sprawach wydawane orzeczenia się różnią, cały nasz kraj :))

 • Ksiegowa ma zawsze po gorke. Niby nie odpowiada za poczynione bledy ale pracodawca moze jej chyba zabrac za szkody pensje? Biuro rachunkowe jest chyba lepszym wyjsciem bo ma oc?


Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ

Dołącz do nas!

Już teraz dołącz do grona zadowolonych klientów.

Załóż darmowe konto

Po rejestracji można dowolnie zmieniać pakiety, lub zrezygnować bez żadnych zobowiązań.

Zapoznaj się z cennikiem i zobacz wersję demo.


801 006 008

71 769 55 15

lub porozmawiaj z konsultantem na czacie, albo napisz maila na bok@ifirma.pl

Kontakt

pon.-pt.: 9:00 - 20:00

e-mail: bok@ifirma.pl

BOK ifirma.pl: 801 006 008

BOK ifirma.pl: 71 769 55 15

BR ifirma.pl: 71 769 55 81

profil FB: facebook

profil G+: google+


Nie odnalazłaś/eś informacji?

Nasze certyfikaty

certyfikat GPW ifirma - partner NASK ifirma należy do - SEG

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close