Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

  • Obsługa JPK – bez dopłat.
  • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
  • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Zapłata za faktury firmy z konta małżonka

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące rozliczeń niepodatkowych nie zabraniają dokonywania płatności z rachunku małżonka za dostawę towarów czy usług, ALE dobra praktyka, przejrzystość prowadzonej działalności gospodarczej, niejednokrotnie inne kwestie dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej (np. problemy związane z rozliczeniem przychodów z odsetek bankowych, różnic bankowych) wyraźnie wskazują, że tylko rachunki bankowe zgłoszone w CEIDG-1, (NIP-7/NIP-2) powinny służyć do dokonywania płatności za faktury.

Zgodnie z art. 4. ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych  przez transakcję handlową rozumie się umowę, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony, o których mowa w art. 2 ww. ustawy, zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością. Rachunki związane z prowadzoną działalnością to rachunki, które zostały zgłoszone przez podatników w formularzach NIP-2, NIP-7.

Jak wynika z analizy tych formularzy, również informacja o rachunkach bankowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą jest wymagana, podobnie jak informacja o rachunkach związanych z rozliczeniem nadpłat i zwrotu podatku. Powyższe dane stanowią element składowy wniosku CEIDG-1, który również przedsiębiorca będący osobą fizyczną zobowiązany jest złożyć i aktualizować we właściwych terminach.

Dodatkowo, w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej przewidziano obowiązek posługiwania się rachunkami bankowymi w przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł. Takie płatności powinny być również dokonywane z rachunków bankowych, które zostały zgłoszone jako rachunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Autor: Mariusz Łoś – ifirma.pl


UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnikSprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ