Moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży wysyłkowej

Określenie prawidłowego momentu powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży wysyłkowej jest możliwe gdy wiemy kiedy i w jakiej formie otrzymamy zapłatę za sprzedawany przez nas towar. Klient może uiścić opłatę za towar bezpośrednio na nasze konto bankowe, wybrać możliwość zapłaty za tzw. zaliczeniem pocztowym lub zapłacić gotówką przy osobistym odbierze towaru w naszej siedzibie.

Zapłata na konto bankowe

Klient dokonując zapłaty za towar przelewem na rachunek bankowy może zapłacić przed faktycznym otrzymaniem towaru (wtedy mamy do czynienia z zapłatą w formie przedpłaty, zaliczki, zadatku lub zapłaty z góry) lub po jego otrzymaniu. W pierwszej sytuacji obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje w momencie otrzymania zapłaty czyli w dniu wpływu należności na konto sprzedawcy (art. 19 ust. 11 w/w ustawy o VAT). W drugiej sytuacji, która rzadko ma miejsce, obowiązek podatkowy w podatku VAT powstanie w dniu wydania towaru (tj. w dniu dokonania wysyłki towaru). Taka okoliczność została określona w Kodeksie cywilnym. Art.544. §1. „Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju. §2. Jednakże kupujący obowiązany jest zapłacić cenę dopiero po nadejściu rzeczy na miejsce przeznaczenia i po umożliwieniu mu zbadania rzeczy.”

Zaliczenie pocztowe

Zapłata „za zaliczeniem pocztowym” lub „za pobraniem” nastąpi w sytuacji, gdy nasz klient zapłaci za otrzymany towar przedstawicielowi Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej w momencie odbioru towaru. Formą zapłaty jest gotówka. Zapłacone przez klienta środki są przekazywane przez Pocztę Polską lub firmę kurierską na nasze konto bankowe. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy powstanie z datą wpływu tych środków na nasze konto bankowe (art. 19 ust. 13 pkt 6 w/w ustawy o vat). Pomimo odmiennych zapisów na dokumentach przesyłowych wystawianych przez Pocztę Polską i firmy kurierskie (na dokumentach wystawianych przez Pocztę Polską widnieje napis „za zaliczeniem pocztowym”, na dokumentach wystawianych przez kurierów najczęściej widnieje określenie „za pobraniem”) moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT powstanie w momencie otrzymania zapłaty i nie ma tutaj znaczenia czy klient zapłaci za towar przedstawicielowi Poczty Polskiej czy firmy kurierskiej. Interpretacja Izby Skarbowej w Rzeszowie (20 sierpnia 2007r., IS.II/2-443/36/07) rozwiała wątpliwości podatników w tym zakresie.

Odbiór osobisty towaru

Wystawiając na aukcji internetowej dany towar możemy zgodzić się na to, aby klient osobiście odebrał zakupiony towar. W takiej sytuacji, jeśli kupującym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej obowiązek podatkowy powstanie na zasadach ogólnych, czyli z chwilą wydania towaru (art. 19 ust. 1 ustawy o VAT). Natomiast, jeśli będzie to sprzedaż na rzecz osoby, która prowadzi działalność gospodarczą, a taka sprzedaż jest potwierdzona fakturą VAT, obowiązek podatkowy powstanie w momencie wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru (art. 19 ust. 4 w/w ustawy).

Brak odbioru towaru – brak podatku VAT

W sytuacji, gdy klient, który dokonał zakupu towaru wystawionego przez nas na aukcji internetowej nie dokona jego odbioru, a na potwierdzenie takiej sprzedaży wystawiliśmy już fakturę VAT, obowiązek podatkowy w podatku VAT nie powstanie. Zgodnie z interpretacją Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, z dnia 25 października 2006 r. (USIII/443/VAT/397/77/06/WO) – należy uznać, że taka faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego. Musimy wtedy wystawioną wcześniej fakturę anulować. Anulowanie faktury następuje poprzez przekreślenie dwóch egzemplarzy faktury i dokonanie na nich adnotacji uniemożliwiającej ich powtórne wykorzystanie.

Kasa fiskalna

Sprzedaż wysyłkowa jest zwolniona z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej. Zwolnienie z obowiązku rejestrowania tej sprzedaży na kasie dotyczy sytuacji gdy zapłata otrzymywana jest za pośrednictwem banku lub poczty – chodzi tu o możliwość zidentyfikowania klienta. Dodatkowo podatnik musi prowadzić szczegółową ewidencję dowodów zapłaty. W sytuacji gdy podmiot posiada już kasę fiskalną (założoną z innego tytułu) i jednocześnie prowadzi sprzedaż wysyłkową, nie musi on jej nabijać na kasę o ile spełnione są wymienione wyżej warunki. Natomiast gdy chociaż jeden raz ujmie sprzedaż wysyłkową na kasie, to od tego momentu będzie musiał na niej rejestrować każdą transakcję wysyłkowa. Jest to o tyle niewygodne, że kasa nie jest przystosowana do rozróżnienia szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego, z którym mamy do czynienia gdy zapłata jest w formie pobrania.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI