Podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntu jako koszt podatkowy

Opłaty wobec budżetu państwa, które organ podatkowy wydaje w drodze decyzji, takie jak podatek od nieruchomości czy opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, co do zasady rozliczane są w kosztach w dacie decyzji.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy prowadzący Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów ujmują koszt w wysokości całej wartości wynikającej z decyzji w dacie jej wydania. Nie zmienia sposobu rozliczenia fakt, iż najczęściej podatek płacony jest w ratach, a terminy płatności większości rat przekraczają 60 dni od daty wystawienia decyzji.

Podatek od nieruchomości – kiedy jest kosztem?

W roku 2013 w związku z wejściem w życie przepisów o nieterminowych płatnościach powstały wątpliwości, czy nieopłacony podatek może być nadal kosztem firmy. Ministerstwo Finansów potwierdza, że nieopłacenie podatku nie wpływa na rozliczenie kosztu. Intencją stworzenia ustawy deregulacyjnej było ograniczenie zatorów płatniczych między kontrahentami i nie obejmują płatności w relacji podatnik – organ podatkowy. Joanna Łuksza
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań