Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

  • Obsługa JPK – bez dopłat.
  • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
  • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Darowizna w działalności gospodarczej – jak rozliczyć?

Darowizna – sposoby odliczenia

Zgodnie z ogólną zasadą, przedsiębiorcy dokonujący darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) nie mają możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Darowizna może jednak zmniejszyć zobowiązanie na rzecz urzędu skarbowego jako:

  • Ulga w postaci odliczenia od dochodu lub przychodu – można z niej skorzystać w zeznaniu rocznym
  • Koszt uzyskania przychodu – w szczególnym przypadku, gdy przedmiotem darowizny są wytworzone lub nabyte produkty spożywcze, przekazane organizacjom pożytku publicznego wyłącznie na cele działalności charytatywnej tych organizacji.

Uwaga! Jeśli przedsiębiorca dokona darowizny rzeczowej w postaci środka trwałego swojej firmy, dotychczasowa amortyzacja nie wymaga korekty i nadal pozostaje kosztem uzyskania przychodów – do kosztów nie zaliczymy wyłącznie kwoty dotychczas niezamortyzowanej.

Warunki rozliczenia darowizny

Aby rozliczyć firmową darowiznę warto pamiętać o spełnieniu kilku podstawowych warunków:

  • Darowiznę przekazujemy na rzecz organizacji pożytku publicznego lub innego podmiotu, który realizuje cele wymienione w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; kultu religijnego bądź krwiodawstwa
  • Wartość darowizny do odliczenia nie może przekroczyć 6% kwoty dochodu/przychodu
  • Darowiznę dokumentujemy dowodem wpłaty (pieniężna) lub protokołem przekazania (rzeczowa)

Rozliczenie darowizny a metoda opodatkowania

Znając już dwie możliwe metody rozliczenia dokonanej darowizny sprawdźmy, z których można skorzystać przy konkretnych metodach opodatkowania:


Ulga w zeznaniu rocznym
Koszt uzyskania przychodu
Zasady ogólne TAK – odliczenie od dochodu w szczególnych przypadkach TAK
Podatek liniowy NIE w szczególnych przypadkach TAK
Ryczałt ewidencjonowany TAK – odliczenie od przychodu NIE
Karta podatkowa NIE NIE

Uwaga! Podatnicy VAT czynni, dokonujący darowizny rzeczowej muszą zwrócić uwagę, czy przy nabyciu takiej rzeczy przysługiwało im prawo do odliczenia VAT. Jeśli tak, podatnik jest zobowiązany do naliczenia podatku VAT na podstawie ceny rynkowej.

Czy wiesz, że podarować możesz także swoją firmę? Sprawdź, jak dokonać darowizny przedsiębiorstwa na rzecz członka rodziny!


Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl


UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnikSprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ