Darowizna w najbliższej rodzinie

Przekazanie nieodpłatne majątku na rzecz drugiej osoby niesie za sobą konsekwencje podatkowe w podatku od spadku i darowizn. Małżonkowie, krewni w linii prostej oraz rodzeństwo mają pół roku na zgłoszenie darowizny (od wartości powyżej 9637 zł) jeżeli chcą być zwolnieni z opodatkowania. Natomiast osoby zobowiązane do zapłaty podatku na złożenie deklaracji i opłatę podatku mają tylko miesiąc licząc od daty otrzymania darowizny lub przyjęcia spadku.

Zasady korzystania za zwolnienia z podatku od spadków i darowizn

Właściwym do zgłoszenia darowizny jest naczelnik Urzędu Skarbowego zgodny z miejscem zamieszkania obdarowanego w dniu otrzymania darowizny.  Darowiznę wykazuje się na druku SDZ2. Niezgłoszenie nabycia majątku przez osobę objętą zwolnieniem skutkuje tym, że podlega ona opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Oznacza to, że trzeba złożyć deklarację i zapłacić podatek. Obowiązek zgłoszenia nabycia majątku przez osoby zwolnione oraz złożenia deklaracji przez podatników wyłączony jest w przypadku, gdy umowę darowizny sporządzał notariusz.

Grupy podatkowe

Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:
  • I grupa — małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów => 9637 zł – kwota wolna od podatku
  • II grupa — zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych; => 7276 zł – kwota wolna od podatku
  • III grupa — innych nabywców => 4902 zł – kwota wolna od podatku
Kwota wolna od podatku rozliczana  jest w okresach pięcioletnich.

Skutki podatkowe przekazania samochodu osobowego przez  ojca dla syna prowadzącego działalność gospodarczą

Otrzymanie darowizny od ojca zgodnie z powołanymi wcześniej przepisami nie rodzi skutków podatkowych dla syna. Nie ma również przeciwwskazań by syn przekazał samochód do swojej firmy, a poprzez wykazanie go w przeciągu 6 miesięcy na druku SD-Z2 uniknął opodatkowania. Co by było jednak, gdyby syn nie dopełnił formalności? Jako nabywca, obdarowany zobowiązany był do wykazania darowizny powyżej 9637 zł, przyjmując że wartość auta przekraczała daną kwotę zwolnienia, niedopełnienie obowiązku oznaczałoby w danym wypadku obowiązek zapłacenia podatku od spadków i darowizn. W takim wypadku syn musiałby opodatkować darowiznę na zasadach ogólnych określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. Wartość darowizny do wysokości 9 637 zł jest zwolniona z podatku, zaś nadwyżkę należy opodatkować wg skali przewidzianej dla nabywców zaliczonych do pierwszej grupy podatkowej. Podatek ten liczy się wg stawki:
  • 3% do kwoty 10 278 zł
  • 5% od nadwyżki ponad 10 278 zł do kwoty 20 556 zł
  • 7% od nadwyżki ponad 20 556 zł
A co by było gdyby minął rok, a syn nie złożył by ani druku SD-Z2, ani nie opłacił podatku, zaś w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, czy kontroli podatkowej prowadzonych przez US została ujawniona darowizna? Skutkiem może być opłata podatku wg stawki 20%, co daje opłacenie podatku nawet w wysokości 1/5 wartości otrzymanego podatku.

Amortyzacja samochodu otrzymanego w darowiźnie

Przy wprowadzaniu samochodu (jak i każdego innego środka trwałego) do ewidencji środków trwałych mamy obowiązek ustalenia jego wartości początkowej.  W sytuacji nieodpłatnego nabycia środka trwałego za wartość początkową uznaje się wartość rynkową z dnia nabycia lub wartość z umowy darowizny, jeśli jest ona mniejsza od wartości rynkowej. Jeśli środek trwały wymaga dodatkowych nakładów, koszty montażu zwiększają jego wartość początkową. Datą nabycia przy darowiźnie i nieodpłatnym przekazaniu będzie to data dokonania czynności przenoszącej własność środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku spadku będzie to najczęściej data jego otwarcia.

Skutki podatkowe przekazania przez syna dla ojca samochodu osobowego zakupionego na fakturę VAT do firmy

Podatek od spadków i darowizn

Po spełnieniu wcześniej wymienionych warunków darowizna korzysta ze zwolnienia z podatku.

Podatek dochodowy

Sprzedaż auta wymagałaby opodatkowania danej sprzedaży w działalności syna, przekazanie auta najpierw do majątku prywatnego syna, a potem przekazanie go w darowiźnie ojcu już takiego skutku nie rodzi. Jedyne co musi zrobić syn na potrzeby podatku dochodowego to wykonać stosowną adnotację o przekazaniu samochodu na cele prywatne w ewidencji środków trwałych na podstawie oświadczenia. Gdyby syn jedynie wycofał auto z firmy i nie przekazał go w darowiźnie, musi się liczyć z tym, że w przypadku sprzedaży auta, gdy od momentu wycofania auta z firmy nie minie 6 lat, sprzedaż dalej będzie dla niego przychodem z działalności (art. 10 ust. 2 pkt 3 i art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Podatek VAT

O ile można liczyć się z tym, że darowizna nie zrodzi skutków w podatku od spadków i darowizn jak i w podatku dochodowym, o tyle podatek VAT odliczony przy zakupie samochodu do firmy często trzeba będzie oddać:
  • Samochód miał wartość poniżej 15 tys. zł i używany był powyżej 6 miesięcy w firmie, odliczono przy zakupie 60% VAT nie więcej niż 6 000 zł
W takim wypadku przekazanie pojazdu do majątku prywatnego wiąże się z obowiązkiem wystawienia faktury wewnętrznej, na której zgodnie z par. 13. ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenie MF w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT podatnik ma prawo do zastosowania stawki ZW w wypadku przekazania auta do majątku własnego. Dane przekazanie powinno być wykazane w poz. 20 deklaracji VAT-7, dodatkowo zmiana przeznaczenia środka trwałego wiąże się z korektą VAT odliczonego przy zakupie w deklaracji, gdzie wykazuje się jego zbycie z firmy. Czy zawsze trzeba oddać VAT, który się odliczyło? Korekty nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy. Tj. od nabytego w 2010r. na firmę samochodu poniżej 15 tys. zł nie ma obowiązku korekty od stycznia 2012r.
  • Samochód miał wartość powyżej 15 tys. zł i używany był powyżej  6 miesięcy w firmie, odliczono przy zakupie 60% VAT nie więcej niż 6 000 zł
W wypadku, gdy auto ma wartość pow. 15 tys. zł zmienia się zasada korekty jego wartości, zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o VAT korekty dokonuje się w okresie 5 letnim. Gdyby samochód zakupiony był na firmę w 2010r., a przekazanie nastąpiło w 2012r. w momencie kiedy zostanie wykazane jego przekazanie fakturą wewnętrzną i ujęcie jej w deklaracji VAT za dany okres korekta będzie wynosiła 3/5 wartości odliczonego VAT-u, będzie ją trzeba wykazać w poz. 53 deklaracji VAT. Co znaczy, że dopiero w 6 roku od zakupu auta na fakturę VAT, jego przekazanie do majątku prywatnego nie rodzi skutków podatkowych.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Szukasz księgowości?
wybierz ifirma.pl

✅ dedykowana księgowa,


✅ program do faktur,


✅ gotowe rozliczenia i zero zmartwień.

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań