Główne formy udzielania pomocy de minimis

Główne formy udzielania pomocy de minimis:

 1. dotacje i ulgi podatkowe:

  • dotacje,
  • dopłaty do oprocentowania kredytów,
  • refundacje,
  • rekompensaty,
  • zwolnienia z podatku lub opłaty,
  • obniżenie podstawy opodatkowania,
  • zaniechanie poboru podatku lub opłaty,
  • umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami,
  • umorzenie kar,

 2. tzw. miękkie kredytowanie

  • pożyczki i kredyty preferencyjne,
  • odroczenie lub rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej,

 3. poręczenia i gwarancje.

Przykłady pomocy de minimis:


Podstawa prawna pomocy
Czego dotyczy pomoc
ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jednorazowa amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3500 zł i sklasyfikowanych od 3 do 8 grupy KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ochotnicze Hufce Pracy mogą dokonywać zwrotu kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego
ustawa Ordynacja podatkowa umorzenia podatków, odroczenie podatku, rozłożenie na raty podatku
ustawa o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego


Ważne

Na stronach UOKiK została udostępniona baza – System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej. W bazie można znaleźć informacje przydatne przedsiębiorcom m.in. o wdrażanych w Polsce środkach pomocowych.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami: Pomoc de minimis – kto może się o nią starać? oraz Pomoc de minimis – komu nie przysługuje i jak można ją stracić?

Autor: Mariusz Łoś – ifirma.pl


UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Biuro rachunkowe
już od 89zł/mc.

 • Pełna odpowiedzialność za prowadzoną dokumentację.
 • Wygodne formy dostarczania dokumentów (online, poczta, kurier)

dowiedz się więcej