Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

  • Obsługa JPK – bez dopłat.
  • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
  • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Import usług dokonany przez podatnika zwolnionego z VAT

W przypadku, gdy świadczącym usługę jest podatnik, który nie posiada siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju (Polski) – nabywca traktuje zakup usługi jako “import usług”. Tak jest w przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną, czy usług niematerialnych do których ma zastosowanie art. 28b. Podatek VAT w takim przypadku zawsze nalicza podatnik będący nabywcą. Czynny płatnik VAT rozlicza VAT z tytułu importu usług na deklaracji VAT-7/7k. Inaczej jest w przypadku podatnika, który jest zwolniony z VAT. W przypadku importu usług ma obowiązek zachowania się jako podatnik czynny – czyli naliczenia i odprowadzenia do US podatku VAT.

Procedura rozliczenia
Rozliczenie importu usług polega na wystawieniu faktury wewnętrznej, najczęściej  w dacie wykonania usługi , w której określa się podstawę opodatkowania i nalicza podatek VAT wg stawki jaką opodatkowana jest usługa w Polsce. Naliczony podatek VAT nievatowiec wykazuje na deklaracji VAT-9M., którą składa w US w terminie do 25 dnia miesiąca, po miesiącu w którym powstał obowiązek rozliczenia importu usług. W tym samym terminie wpłaca na konto US należny VAT wynikający z deklaracji VAT-9m. Zapłacony VAT jest kosztem uzyskania przychodów w dacie zapłaty (tylko u osób rozliczających się w oparciu o KPiR, którzy dla naliczenia podatku VAT nie wystawiają faktur wewnętrznych).

Rejestracja na cele VAT UE
Przy imporcie usług, podatnik będący nabywcą usług rozliczanych w ramach importu usług zobowiązany jest również do zarejestrowania się jako podatnik od wartości dodanej, w tym celu w US składa deklarację VAT-R, zaznaczając w części C.3 pkt 61 i 62, na tej podstawie zostanie podatnikowi nadany prefix PL. Do końca 2014 roku rejestracja do VAT podlegała jednorazowej opłacie 170 zł, którą przedsiębiorca mógł zaliczyć w koszty uzyskania przychodów. Od początku 2015 roku został zniesiony obowiązek potwierdzenia rejestracji podatku VAT, w związku z czym opłata nie jest już wymagana. Nabywając usługi należy podawać sprzedawcy NIP z prefixem PL, wówczas na fakturach nie będzie naliczany VAT w kraju sprzedawcy, ponieważ nabywca zostanie zidentyfikowany jako podatnik zobowiązany do rozliczenia VAT w swoim kraju.
Transakcji importu usług nie wymaga składania  informacji podsumowującej  – VAT UE.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnikSprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ