Jak ustalić miejsce opodatkowania usługi zagranicznej

Dokonując zarówno importu usług, jak i świadcząc je na rzecz zagranicznych przedsiębiorców, polscy podatnicy powinni w odpowiedni sposób ustalić miejsce opodatkowania danej transakcji. Okazuje się bowiem, że nie zawsze będą one podlegały opodatkowaniu w kraju, w którym fizycznie zostały wykonane. Jak zatem właściwie ustalić miejsce opodatkowania usługi zagranicznej?

Miejsce opodatkowania usługi – podstawa prawna

Szczegółowe zasady ustalania miejsca opodatkowania usług znajdziemy w art. 22-28o ustawy o VAT. Co istotne, reguły te są jednakowe we wszystkich państwach UE, dzięki czemu możliwe jest prawidłowe rozliczanie tego typu transakcji na terenie całej Wspólnoty. Dokonując zakupu lub sprzedaży usługi, każdorazowo warto zajrzeć do ustawy, by odpowiednio ustalić miejsce jej opodatkowania.

Miejsce opodatkowania usługi – zasada ogólna

Zasada ogólna przy określaniu miejsca opodatkowania (świadczenia) usługi na rzecz firmy z innego kraju mówi, że miejscem tym jest kraj, w którym usługobiorca posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, stałe miejsce zamieszkania lub też stałe miejsce pobytu. Jest to regulacja wynikająca bezpośrednio z art. 28b ustawy o VAT.

Jeżeli zatem świadczymy usługę na rzecz zagranicznej firmy, dla której miejsce opodatkowania określa się zgodnie z zasadą ogólną, wówczas wystawiamy fakturę bez naliczania polskiego VAT (ze stawką „np” oraz sformułowaniem „VAT rozlicza nabywca/riverse charge”). Jeżeli natomiast kupujemy taką usługę, jesteśmy zobowiązani rozliczyć import usług, naliczając VAT wg krajowej stawki.

Wyjątki dotyczące miejsca opodatkowania usługi

Śledząc już sam wspomniany art. 28b ustawy o VAT można zauważyć, że do opisanej wyżej zasady ogólnej ustalania miejsca opodatkowania usługi pojawia się szereg wyjątków. W poniższej tabeli prezentujemy kilka z nich:

 

RODZAJ USŁUGI
MIEJSCE OPODATKOWANIA
PODSTAWA PRAWNA
usługi związane z nieruchomościami w miejscu położenia nieruchomości (np. usługi remontowe lub nocleg w domu/hotelu położonym na terenie Niemiec – miejsce opodatkowania – Niemcy) art. 28e
transport towarów na zasadach ogólnych, jeśli transport odbywa się na terenie UE i jest wykonywany przez podatnika z kraju UE art. 28f ust. 1a pkt 1
usługi w dziedzinie kultury, sportu, sztuki i nauki miejsce, gdzie imprezy te faktycznie się odbywają art. 28g ust. 1
usługi cateringowe i restauracyjne miejsce, gdzie są faktycznie świadczone (wyjątek – usługi świadczone np. na statku lub pokładzie samolotu – opodatkowanie w kraju rozpoczęcia transportu) art. 28i

 

 

Sprawdź, czy kupując spoza UE musisz rejestrować się do VAT-UE!
 

Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK