Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

 • Obsługa JPK – bez dopłat.
 • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
 • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Listopad miesiącem inwestycji czyli podwójna zaliczka w PIT

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych (czyli na Książce Przychodów i Rozchodów) opłacają zaliczkę na podatek dochodowy co miesiąc lub co kwartał na podstawie osiągniętych przychodów i kosztów. Wyjątkiem jest grudzień.

Rozliczenie  kwartalne:
Za 4 kwartał podatek wpłacamy do 20 grudnia bieżącego roku w wysokości identycznej jak za 3 kwartał. Dopiero w rozliczeniu rocznym nastąpi rzeczywiste wyliczenie podatku z uwzględnieniem remanentów początkowego i końcowego oraz przysługujących ulg podatkowych. Na podstawie deklaracji PIT-36 lub PIT-36L wyjdzie nam kwota do zwrotu lub dopłata.

Rozliczenie miesięczne:

Podatek  za grudzień wpłacamy w takiej samej wysokości jak za listopad do 20 grudnia bieżącego roku (niejako “z góry”), czyli musimy w grudniu wpłacić podwójną kwotę jaka została wyliczona w PIT-5 za listopad. Rzeczywisty podatek za grudzień zostanie wyliczony dopiero w deklaracji rocznej, również z uwzględnieniem remanentów początkowego i końcowego oraz przysługujących ulg podatkowych.

Koszty w listopadzie

Rozliczający się kwartalnie znają już wysokość zaliczki do zapłacenia w grudniu i nie mają możliwości manewru. Ale przedsiębiorcy rozliczający się miesięcznie a uzyskujący w listopadzie znaczny dochód powinni rozważyć możliwość większych zakupów w listopadzie, tak aby podwójny podatek płacony tuż przed świętami był mniejszy.
Najkorzystniej jest dokonywać zakupów inwestycyjnych – czyli kupować dobra służące bezpośrednio działaniu firmy – środki trwałe, wyposażenie.
Można również kupować towary handlowe. Wydatki na zakup towarów handlowych też pomniejszają zaliczkę za listopad, ale należy pamiętać, że towary niesprzedane do końca roku znajdą się w remanencie rocznym. Wartość remanentu wyliczona na koniec roku pomniejsza całoroczne koszty wykazywane w zeznaniu rocznym i tym samym zwiększa całkowity podatek w PIT-36 lub w PIT-36L (płacony do końca kwietnia). W interesie podatnika jest, aby wartość remanentu była możliwie najniższa.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


 • Marianna Jabłońska

  pozytywny

 • Dlaczego musimy w grudniu płacić podwójny podatek?

 • Hanna Liczner

  art. 44 ust. 6 updof
  Zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1, za okres od stycznia do listopada, uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad, uiszcza się w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego. Zaliczki kwartalne za okres od pierwszego do trzeciego kwartału roku podatkowego podatnicy uiszczają w terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni kwartał jest uiszczana w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni, w terminie do dnia 20 grudnia.

 • Tomasz Obłoza

  A co z osobami, które nie osiągnęły dochodu i nie opłacają zaliczki za listopad?

 • Hanna Liczner

  Jeżeli podatek za listopad wynosi 0 (zero) to nie wpłaca się żadnej kwoty (dotyczy przedsiębiorców rozliczających się miesięcznie).

 • Tomek

  Moja działalność rozpoczyna się w grudniu, rozliczam się kwartalnie a pierwszą fakturę również wystawię w grudniu. Czy dobrze rozumiem, że w tym przypadku również nie wpłacam żadnej kwoty?

 • Hanna Liczner

  Tak, dobrze Pan rozumie. Rozliczenie nastąpi w deklaracji rocznej składanej do 30-04-2012.

 • Bartłomiej Baron

  Mam pytanie techniczne, jak później wygląda rozliczenie rozczne podatku do strony technicznej – robię przelew z mBanku, co wówczas wpisać w “Okres rozliczenia” (za listopad było by to: 11M11) oraz “Symbol formularza lub płatności” (tutaj zawsze wybieram samo “PIT”)?

 • Hanna Liczner

  Tak, podaje Pan, że to wpłata za listopad. Jest ona płacona w podwójnej wysokości na mocy ustawy.

 • Bartłomiej Baron

  Tak, to wiem, mnie chodzi o roczną deklarację i ew. korektę podatku (jeśli w grudniu wyjdzie większa wartość podatku a niżeli wynika to z podwójnej zaliczki, w odwrotnej sytuacji był by zwrot).

 • Bartek Marciniak

  Ja tak robiłem i US się przyczepił, że nie zapłaciłem podatku za grudzień – ich system jest głupi i jak widzi składkę 11M11 to zapisze ją na poczet listopada a w sprawie podatku za grudzień dostaniesz wezwanie do zapłacenia + odsetki. Najlepiej wysłać dwa przelewy z taką samą kwotą i różnymi okresami 11M11 oraz 11M12.

 • Hanna Liczner

  do Bartłomieja Barona: w trakcie roku wpłacamy zaliczki na podatek i dopiero w deklaracji rocznej po zsumowaniu dochodów z różnych źródeł, odliczeniu przysługujących ulg ustalany jest podatek za cały rok. Od tego podatku za cały rok odejmujemy wpłacone wcześniej zaliczki. Czasem wychodzi kwota do zwrotu a czasami do dopłaty. To, że za grudzień niejako przedpłacamy zaliczkę w wysokości jak za listopad wynika z art. 44 ust. 6 updof, który jest zacytowany powyżej.

 • Bartłomiej Baron

  W dalszym ciągu nie o to mi chodzi, to wszystko wiem. Proszę przeczytać uważnie moje pytanie za 1 i 2’gim razem bo nie wiem jak inaczej mam je zadać.

 • Hanna Liczner

  W “okres rozliczenia” wpisuje Pan 11R (że to za rok 2011) oraz PIT-36 (lub PIT36L, jeżeli rozlicza się Pan z działalności gospodarczej liniowo) w polu “Symbol formularza lub płatności”.

 • Bartłomiej Baron

  Dziękuję bardzo – właśnie o to mi chodziło :)

 • Warto zaznaczyć, że od roku 2012 ten przepis nie będzie obowiązywał :]

 • Marek Piotrowski

  Mam pytaie : Mam wyliczony podatek (przypis) za listopad (powiedzmy dla uproszczenia 2000 zł) ale z poprzednich miesięcy mam nadpłatę w PIT 500 zł (więc de facto za listopad przelewam 1500zł).
  Czy przelewając za listopad i grudzień łącznie powinienem zapłacić (2000-500) + 2000=3500 zł czy też 2x(2000-500)=3000 zł ?

 • Hanna Liczner

  Do Borysa: W grudniu 2012 umieścimy artykuł zgodny z przepisami obowiązującymi w 2012 :)

 • Hanna Liczner

  Do Marka: zobowiązanie podatkowe to 2*2000 zł, czyli 4000 zł. Dopiero od łącznego zobowiązania odejmuje się nadpłatę. Wpłacić należy 3500 zł.

 • Skolimowski Daniel

  Witam. Mam do Państwa pytanie. Otóż moja firma w te chwili przynosi straty ok 2000 zł. W listopadzie po przeliczeniu przychodów i kosztów wyszedł mi dochód 500 zł. Czy w takim razie powinienem wpłacić do US 1000 zł (500 za listopad i 500 za grudzień), czy też ze względu na dotychczasową stratę firmy nie powinienem nic wpłacać? W poprzednich 2 miesiącach nie płaciłem podatku z uwagi ze koszty przewyższały przychody i stad 2000 zł straty. Bardzo prosze o odpowiedź.

 • Maja M

  Witam,
  Firma w listopadzie nie odnotowała żadnego przychodu, a zatem zaliczka na podatek wynosiła 0 zł. Tym samym zaliczka za grudzień będącą równa zaliczce za miesiąc listopad wynosiła 0 zł. Co jednak w przypadku, gdy w miesiącu grudniu firma odnotowała przychód? W jakim terminie należy uregulować wyliczoną zaliczkę za miesiąc grudzień?

 • Hanna Liczner

  Do 30-04-2012 złoży Pani deklarację roczną (PIT-36 lub PIT-36L) na niej zostaną wykazane przychody i koszty za cały rok oraz wyliczony podatek do zapłaty. Od podatku zostaną odjęte wpłacane w trakcie roku zaliczki. Wyjdzie Pani kwota do dopłacenia lub do zwrotu, jeśli przysługują Pani ulgi.

 • Danuta Karwacka

  A co jeżeli mam zawieszoną działalność od sierpnia za lipiec wykazałam podatek zapłaciłam do 20.10 (mam rozliczenie kwartalne) czy muszę jeszcze raz płacić w grudniu podatek skoro mam zawieszoną działaność?

 • Hanna Liczner

  Zgodnie z informacją uzyskaną w KIP, jeżeli działalność była zawieszona, to nie musi Pani opłacać zaliczki za 4 kwartał w wysokości zaliczki za 3 kwartał.


Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ