Mieszkanie jako firmowy lokal użytkowy

Często osoby prowadzące firmę, szczególnie na początku jej istnienia nie chcą wynajmować na jej potrzeby oddzielnego lokalu tylko przeznaczają część mieszkania (domu) na prowadzenie działalności. W tym momencie pojawia się zasadnicze pytanie, czy i jakie koszty związane z utrzymaniem części mieszkania przeznaczonego na działalność mogą być kosztem firmy?

Jednoosobowa działalność usługowa prowadzona w domu

Często osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą o profilu usługowym (tłumaczenia, programowanie, prace biurowe itp.) zastanawiają się czy muszą zgłaszać przystosowanie mieszkania lub domu na potrzeby lokalu użytkowego?

Odpowiedź brzmi nie. Działalność o charakterze biurowym nie wymaga zgłoszenia, a tym bardziej działalność prowadzona jednoosobowo. Jednak jeżeli przedsiębiorca chce zaliczać w koszty opłaty ponoszone za cześć mieszkania lub domu przeznaczoną na działalność gospodarczą to wtedy musi ten fakt zgłosić w Urzędzie Miejskim czy Spółdzielni Mieszkaniowej w zależności od typu własności mieszkania.

Z czym wiąże się zgłoszenie do Urzędu Miejskiego lub Spółdzielni Mieszkaniowej? Jeśli mieszkanie lub dom jest własnościowe, zgłoszenie działalności prowadzonej w domu skutkuje podniesieniem podatku od nieruchomości opłacanego raz w roku, podatek gruntowy pozostaje bez zmian. Dla przykładu we Wrocławiu podatek od nieruchomości w roku 2009 wynosi 0,54 gr za metr kwadratowy dla części mieszkalnej. Dla części mieszkania przeznaczonej na cele działalności gospodarczej jest to już 18,22 zł za metr kwadratowy.

Jeśli mieszkanie w którym wydzielamy jego część do prowadzenia działalności jest mieszkaniem spółdzielczo – własnościowym i fakt prowadzenia działalności w wydzielonej części mieszkania powinien zostać zgłoszony do spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia za część przeznaczoną na firmę podwyższy czynsz. Z reguły stawka jest taka sama jak dla pobliskich lokali użytkowych będących własnością spółdzielni mieszkaniowej.

Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości

Jeżeli w posiadanych lokalu zamierzamy rozpocząć działalność o bardziej absorbującym charakterze niż praca biurowa, lub wymagającą adaptacji lokalu do nowych potrzeb musimy wystąpić do Starosty o zgodę na zmianę sposobu użytkowania nieruchomości. Przez zmianę użytkowania lokalu mieszkalnego lub jego części rozumie się podjęcie lub zaniechanie w obiekcie lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno – sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Organ, któremu zgłasza się przystosowanie mieszkania lub domu na potrzeby lokalu użytkowego każdorazowo, indywidualnie ocenia zmiany użytkowania lokalu.

Zgłoszenia bezwzględnie muszą dokonać gabinety lekarskie, kosmetyczne, fryzjerskie, stomatologiczne, mały sklepik w wydzielonej części domu. Czyli wszystkie te rodzaje działalności, które nie mogą być prowadzone bez dokonania stosownych zgłoszeń i uzyskania odpowiednich zezwoleń sanitarnych. Również decydując się na prowadzenie firmy na większą skalę, zatrudniając choćby jednego pracownika we własnym mieszkaniu czy domu należy ten fakt zgłosić w starostwie.

Księgowanie kosztów eksploatacji lokalu mieszkalnego częściowo użytkowanego na potrzeby firmy

Urzędy Skarbowe stoją jednogłośnie na stanowisku, że koszty wynikające z otrzymanych faktur za media mogą być zaliczane w koszty podatkowe firmy, w proporcji, którą stanowi stosunek powierzchni wykorzystywanej na działalność gospodarczą do całkowitej powierzchni mieszkania lub domu. Faktura za telefon stacjonarny wystawiona na właściciela mieszkania również stanowią podstawę do zaliczenia w koszty, ale tylko rozmowy telefoniczne prowadzone w sprawach służbowych. Przeprowadzone rozmowy w sprawach służbowych dokumentuje się na podstawie bilingu z rozmów.

Innymi opłatami, które można zaliczyć w koszty proporcjonalnie do powierzchni wykorzystywanej na działalność gospodarczą są:

  • podatek gruntowy
  • podatek od nieruchomości
  • wpłaty na fundusz remontowy
  • opłaty za legalizację wodomierzy
  • opłaty będące składnikami czynszu (wywóz śmieci, co, konserwacja instalacji gazowej, opłata eksploatacyjne).

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK