Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

  • Obsługa JPK – bez dopłat.
  • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
  • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Otrzymane zaliczki przy WDT a obowiązek podatkowy

Zaliczka a obowiązek podatkowy

Otrzymanie zaliczki na poczet dostawy towarów lub wykonania usługi zwykle rodzi obowiązek podatkowy w podatku vat. Podatnik musi wystawić fakturę zaliczkową i odprowadzić podatek vat. Inaczej jest, gdy mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów.

Moment powstania obowiązku podatkowego przy  WDT

Obowiązek podatkowy przy WDT powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów. Jeśli podatnik wystawi fakturę przed tym terminem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

Zaliczka na WDT nie musi być dokumentowana fakturą

W rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług i paragrafie 10 ust. 1 tego rozporządzenia czytamy, że faktura powinna być wystawiona nie później niż siódmego dnia, od dnia otrzymania zaliczki. Z kolei paragraf 10 ust.2 wspomnianego rozporządzenia mówi, że jeżeli przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów otrzymano całość lub część ceny podatnik może (nie musi) wystawić fakturę potwiedzającą otrzymanie całości lub części ceny.
Przepis ten wyraźnie wskazuje na to, że gdy otrzymamy całość lub części należności przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów możemy zdecydować czy potwierdzać otrzymanie zaliczki fakturą, czy też nie. Jeśli już wystawimy fakturę zaliczkową to powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W tym przypadku zastosowanie będzie miała stawka 0% jeżeli spełnione zostaną warunki formalne dotyczące WDT.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnikSprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ