Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

  • Obsługa JPK – bez dopłat.
  • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
  • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Otrzymanie zaliczki na eksport towarów

Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów
Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów powstaje z chwilą wydania towaru, a jeżeli dostawa towaru powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, jednak nie później niż 7 dnia od dnia wydania towaru.
Stawkę VAT 0% można zastosować pod warunkiem, że przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT-7 za dany okres rozliczeniowy podatnik otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. W przypadku gdy potwierdzenie wywozu towaru zostanie wystawione w miesiącu kolejnym, ale przed terminem złożenia deklaracji, podatnik będzie mógł wykazać eksport towarów ze stawką 0% jeszcze w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonał dostawy i wystawił fakturę.

Otrzymanie zaliczki na poczet eksportu towarów
Występują również przypadki, w których eksport towarów jest poprzedzony zaliczką. Zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Przepis ten stosuje się również do otrzymanych zaliczek na eksport towarów, jeżeli wywóz towarów nastąpi w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania części należności (art. 19 ust. 12 ustawy o VAT).

 

  • Przewidywany wywóz towarów w ciągu 6 miesięcy od otrzymanej zaliczki

Jeżeli przewidywany termin wywozu towaru ma nastąpić przed upływem 6 miesięcy od otrzymania zaliczki, podatnik wystawia fakturę VAT stosując stawkę 0%.
W sytuacji gdy, mimo przewidzianego terminu, dochodzi do wywozu towaru po upływie 6 miesięcy i została już wystawiona faktura ze stawką 0%, a także wykazano rozliczenie w deklaracji VAT-7, powstaje konieczność skorygowania deklaracji za ten okres. W konsekwencji nie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu eksportu towarów.

 

  • Przewidywany wywóz towarów po upływie 6 miesięcy od otrzymanej zaliczki

Otrzymanie zaliczki na eksport towarów nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku VAT, jeśli podatnik przewiduje, że wywóz towaru nastąpi po upływie 6 miesięcy od daty otrzymania tej zaliczki. Skoro nie powstaje obowiązek podatkowy, podatnik również nie wystawia faktury na otrzymaną zaliczkę.

Brak dokumentów potwierdzających wywóz towaru
Przepisy ustawy o VAT nie wyjaśniają co dzieje się w przypadku, gdy otrzymanie zaliczki zostało potwierdzone fakturą z zerową stawką VAT, a w efekcie dostawa towarów powinna być opodatkowana stawką krajową. Powodem jest brak w odpowiednim terminie dokumentów potwierdzających wywóz tego towaru.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 2 lutego 2009 r., nr IPPP1-443-2025/08-5/PR uznał, że „jeżeli podatnik opodatkował zaliczkę na poczet eksportu według stawki 0%, lecz w odpowiednim terminie nie posiadał dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty, powinien skorygować deklarację VAT, w której wykazał przedmiotową zaliczkę i opodatkować ją według stawki krajowej w deklaracji za okres, w którym wykazuje eksport towaru”.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnikSprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ