Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

 • Obsługa JPK – bez dopłat.
 • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
 • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Podatek zryczałtowany od małych wynagrodzeń

W związku ze zmianą przepisów w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2009 r. przedsiębiorcy mają dodatkowy obowiązek. Ustawodawca nakazał im pobierać w niektórych sytuacjach zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

Nowy przepis ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji gdy umowa zlecenie bądź umowa o dzieło została zawarta z osobą niebędącą pracownikiem i kwota określona w umowie lub umowach zawartych z tym przedsiębiorcą nie przekracza miesięcznie 200 zł.
Oznacza to, że gdy pracodawca podpisze ze swoim pracownikiem umowę zlecenie lub umowę o dzieło na kwotę nie przekraczającą 200 zł – to przepis ten nie będzie miał zastosowania. Całe wynagrodzenie pracownika – zarówno z umowy o pracę jaki z tej drugiej umowy – będą opodatkowane według skali. Co więcej, gdy zostanie zawartych kilka umów o tym charakterze z jednym przedsiębiorcą, a ich łączna kwota przekroczy 200 zł – to także nie będzie miał zastosowania powyższy przepis. Inaczej będzie gdy dana osoba zawrze umowy zlecenia czy umowy o dzieło z kilkoma podmiotami. Wtedy nie bierze się pod uwagę łącznej kwoty ze wszystkich umów, ale rozpatruje się je z podziałem na pracodawców.

W maju 2009 Izba Skarbowa w Poznaniu wydała interpretację, że jeżeli umowa nie określa miesięcznego wynagrodzenia kwotowo, a definiuje jego wysokość np. na podstawie stawki godzinowej lub prowizji to wówczas nowe przepisy nie mają zastosowania i wynagrodzenie jest opodatkowane na zasadach ogólnych.

Przy obliczaniu zryczałtowanego podatku przedsiębiorca nie uwzględnia ani składek społecznych ani kosztów uzyskania przychodów. Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez możliwości jego pomniejszenia. Na obniżenie podatku nie wpływa także składka zdrowotna. Schemat obliczania zryczałtowanego podatku przedstawiają poniższe przykłady. Pierwszy z nich dotyczy umowy zlecenie dla osoby niemającej innego źródła ubezpieczeń, co oznacza, że w tej sytuacji opłacane są z umowy składki społeczne i zdrowotna:

1. kwota brutto wynagrodzenia

200,00

2. składka na ubezpieczenia społeczne (13,71%)

27,42

3. podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (1 – 2)

172,58

4. składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%)

15,53

6. podstawa opodatkowania

200,00

5. zaliczka na podatek dochodowy (18%)

36,00

7. kwota do wypłaty (1 – 2 – 4 – 6)

121,05

W kolejnym przykładzie zaprezentowana jest umowa zlecenie dla osoby z innym źródłem ubezpieczenia, co skutkuje opłacaniem z umowy tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne:

1.kwota brutto wynagrodzenia

200,00

2.składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%)

18,00

3.podstawa opodatkowania:

200,00

4.zaliczka na podatek dochodowy (18%)

36,00

5. kwota do wypłaty (1 – 2 – 4)

146,00

Trzeci przykład, to umowa o dzieło, przy której nie opłaca się żadnych składek:

1. kwota brutto wynagrodzenia

200,00

2. zaliczka na podatek dochodowy (18%)

36,00

3. kwota do wypłaty (1 – 2)

164,00

Kwoty opodatkowane zryczałtowanym podatkiem nie są wykazywane w zeznaniu rocznym wraz z przychodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Za to składki społeczne i zdrowotne, o ile były naliczone, mogą zostać przez podatnika wykazane w zeznaniu rocznym i odliczone od pozostałych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych.

k.b.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


 • Adam

  jak to wprowadzić w waszym serwisie?

 • Rafał Kanke

  Jeśli pracownik ma w całym 2009roku takich umów poniżej 200zł na łączną kwotę niższą niż 3091zł – niby jeszcze wolną od podatku to ta ustawa zabiera 556,20zł “wolności podatkowej”!! Janosik zabierał tylko bogatym!!Przy tak niskich dochodach zapłacone prze przcodawce ryczałty są kwotami ogromnymi dla obywatela!!

 • Hanna Liczner

  Ma Pan rację Panie Rafale, jest to kolejny przykład gdy uproszczenie księgowania (taki był zamiar ustawodawcy) okazuje się utrudnieniem dla przedsiębiorcy, jego księgowej a zwykły podatnik traci.

 • To ile wreszcie wynosi procentowo zaliczka na podatek normalnie? Przy umowach powyżej 200 zł? Bo idzie się pogubić.

 • Hanna Liczner

  Przy obu wynosi 18%, ale przy umowach poniżej 200 zł do obliczenia zryczałtowanego podatku przedsiębiorca nie uwzględnia ani składek społecznych ani kosztów uzyskania przychodów. Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez możliwości jego pomniejszenia. Na obniżenie podatku nie wpływa także składka zdrowotna.

 • Czy serwis IFirma oblicz to automatycznie, czy tez trzeba zrobić to w jakiś sposób ręcznie?

 • M.Michalak

  Instrukcję księgowania wysyłamy na adres mailowy.


Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ