Pomoc de minimis – kto może się o nią starać?

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby uzyskać pomoc de minimis? Sprawdź jakie są limity oraz formy udzielenia pomocy de minimis.

Co to jest pomoc de minimis

Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej pomoc de minimis to pomoc spełniająca przesłanki, określone we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej innej niż pomoc w rolnictwie i rybołówstwie. Tym aktem prawnym jest Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Kiedy przedsiębiorca może starać się o pomoc

Istotą pomocy de minimis jest to, że nie może ona powodować zakłócenia konkurencji na rynku. Przedsiębiorca aby uzyskać wsparcie nie może być podmiotem wyłączonym z zakresu pomocy oraz wartość pomocy nie może przekroczyć ustalonego limitu. Również pomoc de minimis nie może być przyznana podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w szczególności oznacza że beneficjent nie może być w postępowaniu upadłościowym lub spełniać kryteriów objęcia zbiorowym postępowaniem upadłościowym na wniosek wierzycieli (warunek ten dotyczy pomocy w formie pożyczek, gwarancji). Przez trudną sytuację ekonomiczną należy po prostu rozumieć stan w którym nieuchronny jest upadek firmy i żadne środki finansowe już tego nie zmienią.

▲ wróć na początek

Ile wynosi limit pomocy de minimis

Wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta nie może być większa niż 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat kalendarzowych

W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów 100 tys. euro.

Pomoc de minimis w formie – jednorazowej amortyzacji

Popularną formą pomocy de minimis wśród przedsiębiorców, uregulowaną w art. 22k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest jednorazowa amortyzacja środków trwałych o wartości początkowej powyżej 3500 zł, sklasyfikowanych od 3 do 8 grupy KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych.

Więcej o jednorazowej amortyzacji na stronach serwisu IFIRMA.

▲ wróć na początek

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 19 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań