Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

 • Obsługa JPK – bez dopłat.
 • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
 • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Środki trwałe w działalności a wartość początkowa

Zanim składnik majątku stanie się częścią majątku firmowego, należy we właściwy sposób określić jego wartość początkową. Będzie ona bowiem stanowiła podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych, które ujmowane są w kosztach podatkowych firmy. Jak zatem ustalić wartość początkową środka trwałego?

Wartość początkowa zakupionego środka trwałego

W przypadku środków trwałych pozyskanych w drodze zakupu, wartość początkową stanowi cena nabycia, na którą składają się:

 • cena zakupu (wynikająca z faktury lub umowy) – kwota należna sprzedającemu, bez VAT i akcyzy, które podlegają odliczeniu (czyli wartość netto z faktury w przypadku podatników VAT czynnych lub wartość brutto w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia),

 • koszty związane z zakupem środka trwałego, naliczone do dnia przekazania go do użytkowania, w tym np.:
  • koszty transportu, wyładunku, ubezpieczenia w drodze,
  • montażu, instalacji, uruchomienia programów komputerowych,
  • opłaty notarialne, skarbowe,
  • zapłacone odsetki,
  • cło, akcyza.

Co ważne, w cenie nabycia środka trwałego należy uwzględnić także zrealizowane różnice kursowe, przypadające na faktury związane z jego wartością początkową.

Środek trwały nabyty wcześniej a wartość początkowa

Jeżeli do ewidencji środków trwałych wprowadzamy składnik majątku zakupiony przed jej założeniem i nie posiadamy żadnego dokumentu potwierdzającego jego zakup, wówczas wartość początkową określa się w wysokości wynikającej z wyceny, dokonanej z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego typu. Co ważne, wycena taka powinna zostać dokonana na grudzień roku poprzedzającego rok wprowadzenia go do ewidencji.

Wytworzenie środka trwałego a wartość początkowa

Możliwe jest także wykorzystywanie w działalności środka trwałego, który przedsiębiorca wytworzy we własnym zakresie. W takim wypadku wartość początkową będzie stanowił koszt wytworzenia. Składają się na niego:

 • rzeczowe składniki majątku i wykorzystane usługi obce,
 • koszty wynagrodzeń za pracę oraz pochodne,
 • inne koszty, które można zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych, wykazane w cenie nabycia.

Wartość początkowa środka trwałego z darowizny

Przedsiębiorca może także otrzymać środek trwały w ramach darowizny. W takiej sytuacji przy ustalaniu wartości początkowej należy posiłkować się umową darowizny. Jeśli jednak nie zawiera ona takiej informacji, wówczas za wartość początkową przyjmuje się cenę sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu umowy.

Kliknij i sprawdź, czy można amortyzować środ1ki trwałe pozyskane ze środków z dotacji z PUP!


Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl


UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnikSprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ