Stawka VAT przy sprzedaży nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości może rodzić różne konsekwencje na gruncie VAT. Tego typu transakcja może być bowiem opodatkowana wg stawki 8%, 23% lub zwolniona z VAT. Jak wybrać właściwą stawkę VAT przy sprzedaży nieruchomości?

Sprzedaż nieruchomości poza VAT

W sytuacji, gdy osoba niezarejestrowana jako czynny podatnik VAT sprzedaje prywatną nieruchomość, transakcja ta co do zasady nie podlega opodatkowaniu VAT.

WAŻNE!

Brak opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości (jak i stawka „zw”) wiąże się z koniecznością naliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości. Obciąża on kupującego i jest pobierany przez notariusza w trakcie podpisywania aktu notarialnego.


Sprzedaż nieruchomości – jaką stawkę wybrać?

Gdy dochodzi do sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek firmowy, a sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT, wówczas należy wybrać odpowiednią stawkę VAT:

Stawka
Sprzedaż gruntów
Sprzedaż budynków i budowli
ZW Po spełnieniu łącznie dwóch warunków:
 1. grunty są niezabudowane
 2. nie są one przeznaczone pod zabudowę (np. zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – MPZP)
 1. sprzedaż nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim
 2. sprzedaż ma miejsce minimum po dwóch latach od pierwszego zasiedlenia*

Wyjątek od pkt. 2: przed upływem dwóch lat od pierwszego zasiedlenia, gdy:
 1. sprzedawca nie miał prawa odliczyć VAT przy nabyciu nieruchomości oraz
 2. sprzedawca nie ponosił wydatków na jej ulepszenie, od których mógł odliczyć VAT, a jeśli takie ponosił, to nie przekroczyły one 30% wartości początkowej sprzedawanych obiektów (warunku nie stosuje się, jeśli nieruchomość była użytkowana do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat od ulepszenia)
8% Jeśli taką stawką opodatkowana jest sprzedaż budynku (budowli) znajdującego się na gruncie. Przy sprzedaży obiektów budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
23%
 1. jeśli sprzedaż dotyczy gruntów zabudowanych (opodatkowanych 23% VAT)
 2. jeśli niezabudowane grunty, zgodnie z MPZP są przeznaczone pod zabudowę
 1. jeśli nieruchomość nie spełnia warunków do zastosowania zwolnienia lub stawki 8%
 2. jeśli przy sprzedaży nieruchomości po 2 latach od pierwszego zasiedlenia sprzedawca zrezygnuje ze zwolnienia z VAT**

* pierwsze zasiedlenie – oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi nieruchomości po jej wybudowaniu lub ulepszeniu

** pod warunkiem, że zarówno nabywca, jak i sprzedawca są czynnymi podatnikami VAT oraz złożą do naczelników US specjalne oświadczenia o wyborze opodatkowania sprzedaży nieruchomości

Czy podatek od nieruchomości i opłata za wieczyste użytkowanie stanowią koszt firmowy? Sprawdź!


Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl


UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Biuro rachunkowe
już od 89zł/mc.

 • Pełna odpowiedzialność za prowadzoną dokumentację.
 • Wygodne formy dostarczania dokumentów (online, poczta, kurier)

dowiedz się więcej