Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

 • Obsługa JPK – bez dopłat.
 • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
 • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Ulga podatkowa na dzieci w 2010 r.

logopr
Skorzystaj z naszej internetowej, bezpłatnej, dającej możliwość złożenia deklaracji drogą elektroniczną aplikacji do rozliczeń rocznych.

Kwota ulgi

W 2009 zmianie uległy zasady wyliczania ulgi na dzieci. Ulga obecnie wynosi 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko (1112,04 za cały rok). Prawo do ulgi mają oboje rodzice. Kwotę ulgi może odliczyć jedno z rodziców, albo oboje, w dowolnym podziale (decydują małżonkowie).
Odliczeniu podlega kwota miesięczna (92,67 zł) za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik:

 • wykonywał władzę rodzicielską,
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą

Okres rozliczania ulgi

W niektórych przypadkach przysługuje odliczenie za cały miesiąc a w innych odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty miesięcznej za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem.

 1. Dziecko urodzone 31-05-2009, ulga przysługuje za cały miesiąc maj i pozostałe miesiące do końca roku.
 2. Dziecko 02-06-2009 osiągnęło pełnoletność, ulga przysługuje za cały czerwiec i miesiące wcześniejsze.
 3. Dziecko 05-05-2009 na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, ulga przysługuje za cały kwiecień (i miesiące wcześniejsze) a za maj w ogóle nie przysługuje ponieważ ulga trwa do końca miesiąca poprzedzającego ww zdarzenie
 4. Dziecko wstąpiło w związek małżeński 07-08-2009, ulga przysługuje za cały lipiec (i miesiące wcześniejsze) a za sierpień w ogóle nie przysługuje, ponieważ ulga trwa do końca miesiąca poprzedzającego ww zdarzenie
 5. Jeżeli w tym samym miesiącu w stosunku do dziecka wykonywana była władza rodzicielska (pełniona funkcja opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej) przez kilku podatników, to za ten miesiąc każdy z podatników może odliczyć 1/30 za każdy dzień z kwoty 92,67 zł . Na przykład dziecko przebywa u matki od 01-01-2009 do 20-06-2009 oraz od 01-09-2009 do 31-12-2009. A u ojca od 21-06-2009 do 31-08-2009. Matka odliczy ulgę za pełne miesiąca (1,2,3,4,5,9,10,11,12) oraz 20 dni czerwca. Ojciec odliczy za pełne miesiące (7,8) oraz za 10 dni czerwca.

Na odpowiednio takich samych zasadach ulga przysługuje w stosunku do dzieci pełnoletnich:

 • dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny;
 • dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach – Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.
W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


 • Bogusława Padiasek

  Witam!
  Mam pytanie. Dziecko pełnoletnie (24 lata) broniło dyplom wyższej uczelni w dniu 10 lipca. Czy za cały lipiec mogę zastosować ulgę?

 • Hanna Liczner

  Tak, w tym przypadku przysługuje ulga za pełne 7 miesięcy, pod warunkiem, że 1) wykonywała Pani władzę rodzicielską 2) dziecko pełnoletnie uczyło się 3) dziecko nie uzyskało w roku 2009 przychodów większych niż 3091 zł.

 • Joanna Kubica

  Witam! Mam problem i nie mogę znaleźć odpowiedzi:moja córka ukończyła w maju 2009 r. 18 lat,uczy się w liceum,mieszka z nami-rodzicami ,ale na dowodzie osobistym ma adres stałego zameldowania u dziadków.Czy mogę odliczyć ulgę prorodzinną na nią?

 • Hanna Liczner

  Urzędy Skarbowe uwzględniają inny adres zamieszkania niż zameldowania i dlatego nie powinna mieć Pani problemów z rozliczeniem ulgi na dziecko. Chyba, że to dziadkowie są prawnymi opiekunami (np. na podstawie wyroku sądu rodzinnego).

 • Danuta kaminska

  syn w czerwcu 2009 ukonczyl szkole ma 19 lat i w sierpniu podjal prace na pelny etat czy moge odliczyc ulge podatkowa za m-ce styczen-czerwiec i jak ja wyliczyc?

 • Hanna Liczner

  Może Pani odliczyć ulgę za pełne 6 miesięcy. Kwota na miesiąc to 92,67. Może Pani wypełnić deklarację roczną wraz z załącznikiem PIT-O w naszym programie http://www.pitroczny.pl. Wprowadzi Pani tylko daty 01-01-2009 do 30-06-2009, serwis sam obliczy kwotę ulgi.

 • GRZEGORZ SITKO

  Witam.Chciałem zapytać czy mogę skorzystać z ulgi na dziecko ale mój adres zameldowania jest inny niż zamieszkania.Dodam że mieszkam razem z dzieckiem pod adresem zamieszkania.

 • Hanna Liczner

  Urzędy Skarbowe już od dawna uwzględniają adres zamieszkania inny niż adres zameldowania. Jeżeli mieszka Pan z dzieckiem i sprawuje nad nim opiekę rodzicielską ma Pan prawo odliczyć ulgę.

 • Beata Nowicka

  Witam, mam problem jak odliczć ulgę na dziecko, które studjuje i w okresie wakacji (lipiec – wrzesień) pracowało na umowie na zlecenie, ale nie przekroczyło kwoty wolnej od podatku (obecnie tak kwota w 2010 roku wynosi chyba 3029 zł?). Czy jeżlei dziecko nie przekroczy danej kwoty to mogę odliczyć maksymalną możliwą ulgę na dziecko czy tylko 9/12 – za miesiące, w których nie miało żadnych dochodów z tytułu umowy na zlecenie?

 • Hanna Liczner

  Odpowiedź jest w ostatnim akapicie artykułu.

 • iga nowowsiak

  jestem studentką,nie pracuje, urodziłam się 02.02.1985r , więc 2 lutego 2010r. obchodziłam 25 urodziny. Czy rodzicom przysługuje ulga na mnie?

 • Hanna Liczner

  Do Ingi Nowosiak, mówi o tym pkt 2 w akapicie “okres rozliczania ulgi”


Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ