Zakładam własną działalność gospodarczą – czy muszę rejestrować się do VAT?

 

Przyszły przedsiębiorca rozpoczynając własną działalność gospodarczą powinien zapoznać się z tematem podatku od towarów i usług (VAT) – czy trzeba się rejestrować, kiedy jest to dla nas korzystne?

Zwolnienia

W przypadku podatku VAT, czyli podatku od towarów i usług mamy dwa rodzaje zwolnień:

 • zwolnienie przedmiotowe,

 • zwolnienie ze względu na obroty (podmiotowe).

Zwolnienie przedmiotowe

Zwolnienie przedmiotowe jak sama nazwa wskazuje zwalnia nas z podatku VAT ze względu na przedmiot naszej działalności. Do tej grupy należą m.in. usługi w zakresie ochrony zdrowia świadczone przez lekarzy i pielęgniarki, usługi ubezpieczeniowe czy usługi nauki języków obcych. Pełną listę znajdziemy w artykule 43 ust.1 ustawy o VAT.

Przedsiębiorca, który świadczy np. tylko usługi ubezpieczeniowe zawsze będzie wystawiał faktury ze stawką ZW (zwolniony) i nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z faktur kosztowych.

Zwolnienie ze względu na obroty

Osoba, która rozpoczyna własną działalność gospodarczą może skorzystać ze zwolnienia z rejestracji jako czynny podatnik VAT do momentu nieprzekroczenia 150 000 zł sprzedaży w danym roku podatkowym. Jeśli rozpoczynamy swoją działalność w trakcie roku, limit należy przeliczyć proporcjonalnie według wzoru:

A = 150.000zł * B : C

gdzie:
A – graniczna kwota obrotu w proporcji do okresu prowadzonej działalności, której przekroczenie powoduje utratę zwolnienia,
B – liczba dni prowadzenia działalności, jaka pozostała do końca roku,
C – liczba dni w roku podatkowym.

Zwolnienia nie stosuje się do podatników (art. 113 ust. 13 ustawy o VAT):

1. dokonujących dostaw:

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

– energii elektrycznej,

– wyrobów tytoniowych,

– samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

d) terenów budowlanych,

e) nowych środków transportu

2. świadczących usługi:

a) prawnicze,

b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c) jubilerskie.

Przykład 1.

Przyszły przedsiębiorca będzie prowadził działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.

Czy rejestracja do VAT jest obowiązkiem?

– Tak. Podatnik nie może skorzystać ze zwolnienia ze względu na działalność doradczą, powinien złożyć formularz VAT-R we właściwym Urzędzie Skarbowym ds. VAT i zarejestrować się jako czynny płatnik VAT.

Proces rejestracji

1. Rejestracja z początkiem rozpoczęcia działalności.

Podatnik rejestrując się jako czynny płatnik VAT (dobrowolnie czy też obowiązkowo) powinien złożyć formularz VAT-R. Dokument składamy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT*. Opłata skarbowa za rejestrację wynosi 170 zł. Opłaty należy dokonać na konto urzędu miasta/gminy/dzielnicy, na terenie którego mieści się siedziba naczelnika US. Urząd potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT-5).

Aktualizacja 2015:

Od 1 stycznia 2015 potwierdzenie rejestracji VAT-5 jest wydawane na wniosek podatnika. W związku z tym przedsiębiorcy składający druk VAT-R nie muszą wnosić opłaty skarbowej 170 zł, jeśli nie wnioskują o
potwierdzenie rejestracji VAT-5. W pierwszym półroczu 2015 Ministerstwo Finansów uruchomi rejestr online
czynnych podatników VAT. Wydruk z rejestru będzie traktowany jak zaświadczenie, iż przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT w danym momencie.

* Właściwy Urząd Skarbowy ds. VAT – Urząd ze względu na główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej podane w CEIDG-1. Jeśli podatnik w CEIDG-1 zamieszcza również dodatkowe miejsce prowadzenia działalności, wówczas Urząd Skarbowy ze względu na adres zamieszkania.


2. Dobrowolna rejestracja w trakcie prowadzenia działalności.

Przedsiębiorca, który prowadzi już własną działalność i w pewnym momencie zdecyduje na dobrowolną rejestrację do VAT, powinien złożyć VAT-R do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc od którego chciałby stać się czynnym płatnikiem VAT.

Przykład 2.

Prowadzę własną działalność od 2013r, chce dobrowolnie zostać czynnym płatnikiem VAT od 1 maja 2014, kiedy powinienem dopełnić formalności związanych z rejestracją?

VAT-R składamy do 30 kwietnia 2014.

3. Przekroczenie limitu obrotu w danym roku podatkowym.

Formularz VAT-R składamy najpóźniej dzień przed sprzedażą towaru/usługi, która spowoduje przekroczenie limitu zwolnienia ze względu na obrót.

Przykład 3.

Przedsiębiorca założył działalność gospodarczą 1 stycznia 2014r., nie rejestrował się do VAT. W kwietniu posiadał już 148 000 zł sprzedaży. Następna transakcja zaplanowana jest na 9 kwietnia, będzie opiewała na 5 tys. zł.

Kiedy powinien złożyć VAT-R?

– Dokument składamy najpóźniej dzień przed planowaną sprzedażą, czyli 8 kwietnia; na daną transakcje wystawiamy fakturę z naliczoną stawką VAT.

Formularz VAT-R można wypełnić na stronie www.ifirma.pl/ceidg

Kiedy warto zarejestrować się do VAT?

Kiedy warto pozostać przy zwolnieniu?

– generujemy duże koszty, przy których można odliczyć podatek VAT

– generujemy niskie koszy

– sprzedajemy na rzecz podmiotów zarejestrowanych do VAT

– sprzedajemy na rzecz osób fizycznych lub „nievatowców”

– kupujemy towary z wyższą stawką VAT niż stawka VAT świadczonych przez nasz usług

– sprzedajemy/świadczymy usługi głównie na rzecz podmiotów zagranicznych (mimo wystawiania faktur ze stawką 0% lub np – „nie podlega”, nadal możemy odliczyć VAT z faktur kosztowych)

—————————————————————————————————————

Zakładasz własną działalność gospodarczą i masz związane z tym pytania?

Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji na stronie naszego serwisu

www.ifirma.pl/ceidg od poniedziałku do piątku (9:00-16:00)

Anna Pietrzak.


UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Biuro rachunkowe
już od 89zł/mc.

 • Pełna odpowiedzialność za prowadzoną dokumentację.
 • Wygodne formy dostarczania dokumentów (online, poczta, kurier)

dowiedz się więcej


 • ogloszeniaprzez.net

  Pamiętam, że jak z nievatowca przeszedłem na VAT, musiałem nauczyć się, że ten podatek – w przeciwieństwie do PIT US traktuje wyjątkowo poważnie. Jak raz zapomniałem złożyć deklarację dostałem mandat 150 zł. Jeśli przechodzisz na VAT pamiętaj, że to już nie przelewki :)

 • Bardzo dobry tekst! dlaczego go nie było wcześniej, kiedy zastanawiałam się czy zostać VATowcem? :(

 • “Osoba, która rozpoczyna własną działalność gospodarczą może skorzystać ze zwolnienia z rejestracji jako czynny podatnik VAT”, oznacza to, iż nie składa druku VAT-R. Nie ma obowiązku zgłaszania do urzędu faktu, iż korzysta się ze zwolnienia.

 • Małgorzata

  Witam. Czy prowadząc działalność związaną z projektowaniem ogrodów (PKD 81.30.Z) mam obowiązek bycia VATowcem?

  • Jak było to podane powyżej jedynie świadczący określone usługi i dokonujący określone dostawy mają obowiązek rejestracji od pierwszej sprzedaży. Dane dotyczy: 1. dokonujących dostaw:
   a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
   b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   – energii elektrycznej,
   – wyrobów tytoniowych,
   – samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
   c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
   d) terenów budowlanych,
   e) nowych środków transportu
   2. świadczących usługi:
   a) prawnicze,
   b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
   c) jubilerskie.