Zawieszenie działalności na okres krótszy niż 30 dni

Przepisy prawa podatkowego wyznaczają minimalny oraz maksymalny czas, na jaki przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą – granice te wynoszą od 30 dni do 24 miesięcy. Jakie konsekwencje na gruncie podatków oraz ZUS wywoła zatem zawieszenie działalności na okres krótszy niż wspomniane 30 dni?

Zawieszenie działalności na krócej niż 30 dni a ZUS

Na czas zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca jest zwolniony z opłaty za siebie składek ubezpieczeniowych do ZUS (w tym także dobrowolnej składki chorobowej, jeżeli wcześniej zdecydował się na przystąpienie do tego ubezpieczenia). Co więcej, nie przekazuje on też do organu rentowego żadnych druków rozliczeniowych (pod warunkiem, że zawieszenie wykonywania działalności rozpocznie od pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego – więcej na temat konsekwencji zawieszenia działalności na gruncie ZUS przeczytasz tutaj).

WAŻNE!

Działalność gospodarczą może zawiesić wyłącznie przedsiębiorca, który nie zatrudnia w swojej firmie pracowników.

Powyższe zasady nie obowiązują jednak w sytuacji, gdy przedsiębiorca podejmie decyzję o zawieszeniu działalności na okres krótszy niż 30 dni. W takim wypadku ZUS uzna takie zawieszenie za nieskuteczne, czego skutkiem będzie nałożenie na właściciela firmy obowiązku zapłaty składek ubezpieczeniowych za okres bezskutecznego zawieszenia działalności. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie miał wówczas obowiązek uregulowania zaległości w składkach wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

Zawieszenie działalności na krócej niż 30 dni a podatki

Zawieszenie działalności gospodarczej co do zasady zwalnia przedsiębiorcę także z bieżącego regulowania zaliczek na podatek dochodowy oraz składania deklaracji VAT. Jednak również tutaj, by wystąpiły te skutki, okres zawieszenia działalności musi wynosić więcej niż 30 dni.

W przypadku zawieszenia działalności na okres krótszy niż 30 dni, przedsiębiorca jest zobowiązany terminowo uregulować swoje zobowiązania wobec urzędu skarbowego, nawet jeżeli w danym miesiącu nie prowadził żadnej działalności. Jeżeli nie dopełni on tych obowiązków (przede wszystkim złożenia deklaracji VAT), powinien on tego dokonać bezzwłocznie po wznowieniu działalności (do deklaracji VAT składanej po terminie należy dołączyć czynny żal, a do zaległości podatkowych należy doliczyć odsetki za zwłokę).

Wykreślenie z VAT w związku z zawieszeniem działalności – sprawdź, czy to możliwe!
 

Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI