Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

  • Obsługa JPK – bez dopłat.
  • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
  • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Zmiany w zakresie ulgi na kasę (kasy z elektroniczną wysyłką danych) i obowiązku jej zwrotu (tu zmiana także w zakresie zgłoszenia do przeglądu kasy)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach wprowadza trzeci typ kas. Obecnie podatnicy użytkują kasy z kopią papierową i kasy z elektronicznym zapisem danych. Trzeci typ kas to kasy online czyli kasy umożliwiające automatyczne przekazywanie danych do Centralnego Repozytorium Kas.

W związku z ich wprowadzeniem zostaną zmienione przepisy dotyczące ulgi na kasę. Obecnie ulga wynosi 90% wartości netto kasy nie więcej niż 700 zł. Po zmianie będzie ona wynosić 90% wartości netto kasy nie więcej jednak niż 1000 zł. Oprócz wysokości ulgi zmianie ulegną również zakres podmiotów uprawnionych do skorzystania z niej. Będą to podatnicy, u których powstał obowiązek ewidencjonowania a także podatnicy, którzy niezależnie od obowiązku rozpoczną ewidencjonowanie a wcześniej nie stosowali kasy rejestrujących. Prawo do ulgi będą mieli jedynie podatnicy, którzy zakupili kasy umożliwiające połączenie i przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas (kasy online).


Ulga na kasę
2017 r.
2018 r.
wysokość ulgi 90% ceny netto nie więcej niż 700 zł 90% ceny netto kasy nie więcej 1000 zł
Kasy z prawem do ulgi Wszystkie rodzaje kas;
Kasy zgłoszone na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku ewidencjonowania)
Kasy umożliwiające połączenie i przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas.
Kasy zakupione w ciągu 6 miesięcy od powstania obowiązku ewidencjonowania.
Podmioty uprawnione do ulgi Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach. Podatnicy u których:
  • powstał obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji w obowiązujących terminach;
  • nie powstał obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, ale mimo to rozpoczęli ewidencjonowanie przy zastosowaniu kas rejestrujących i dotychczas nie stosowali kas rejestrujących do ewidencji.
Obowiązek zwrotu ulgi W przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik zaprzestanie używania kasy lub nie dokona w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a w przypadku naruszenia warunków uzyskania ulgi na kasę wskazanych w rozporządzeniu w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. W przypadku gdy w okresie 4 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik zakończy prowadzenie działalności gospodarczej lub nie podda w obowiązujących terminach kas obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków uzyskania ulgi na kasę wskazanych w rozporządzeniu w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.


Zgodnie z planowanymi przepisami przejściowymi branże, które mają obowiązek wymiany kas na kasy online w wyznaczonych terminach (np. stacje paliw, usługi motoryzacyjne, wulkanizacyjne, gastronomiczne, budowlane, fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne oraz fitness) nie będą miały obowiązku zwrotu ulgi na zakup wymienianych kas oraz będą mogły skorzystać z ulgi na zakup nowych kas o ile rozpoczną ewidencjonowanie za pomocą kas online w wymaganych przepisami terminach.

Podatnicy, którzy przed wejściem w życie ustawy dokonają zakupu kasy, korzystają z ulgi na dotychczasowych zasadach.

Ustawa zmieniająca wydłużyła również okres przez jaki podatnik będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej ulgi na kasę. Obowiązek taki będzie jeśli w okresie 4 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik zakończy prowadzenie działalności gospodarczej lub nie podda kasy obowiązkowemu przeglądowi technicznemu w wymaganych terminach przez właściwy serwis. Tak jak obecnie obowiązek zwrotu będzie miał miejsce także w przypadku naruszeniu przepisów dotyczący rozliczenia ulgi na kasę, dokonywania przeglądów a także zasad prowadzenia ewidencji na kasie.

W tym momencie projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach jest na etapie opiniowania. Projekt w wersji z 19.09.2017 r. zakładał wejście w życie powyższych zmian w ciągu 14 dni od ogłoszenia ustawy zmieniającej.


Autor: zespół ifirma.pl


UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnikSprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ