Deklaracja zgłoszeniowa członka rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego

Pracownik ma możliwość zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka/członków rodziny. Przez członka rodziny należy rozumieć zgodnie z art.5 pkt 3 ustawy zdrowotnej:
  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
  • małżonek,
  • wstępni (rodzice, dziadkowie) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.
Takie zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji. Jak to poprawnie zrobić? Poniżej instrukcja krok po kroku.

Deklaracja zgłoszeniowa do ubezpieczenia zdrowotnego

Zakładka pracownicy > lista pracowników > wybieramy pracownika > otwiera się strona z danymi pracownika, gdzie po lewej stronie dostępna jest opcja Ubezpieczenie osób z rodziny > wybieramy następnie opcję dodaj osobę i wprowadzamy dane członka rodziny > zatwierdź > powrót > wygeneruj ZCNA. Wchodzimy na ZCNA > uzupełniamy stronę > przekaż do podpisu. Wygenerowana deklaracja zapisze się poniżej, a także w zakładce Deklaracje > e-Deklaracje ZUS > Deklaracje zgłoszeniowe, gdzie podany będzie status deklaracji. Deklaracja zostaje podpisana elektronicznie i wysłana do ZUS. Jeżeli wszystko będzie poprawnie pojawia się status deklaracji z informacją, że została przyjęta do ZUS. Z tego miejsca można pobrać potwierdzenie wysłanej deklaracji oraz wydrukować deklaracje wchodząc na ZCNA.
Przykład
Pracownik Pan Jan Kowalski od 1.04.2016 r. zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego swoją żonę Annę Kowalską. W pierwszej kolejności wprowadzamy dane członka rodziny i zatwierdzamy.
Screen_1_dodawanie_osoby
Następnie generujemy deklarację ZUS ZCNA:
Screen_2_generowanie
Klikamy „przekaż do podpisu”.
Uwaga!
Przekaż do podpisu oznacza, że dokument zostanie przekazany do ZUS. Jego status można sprawdzić w zakładce Deklaracje > e-Deklaracje ZUS w kolumnie “status”.  
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Dzielimy się wiedzą nie tylko na blogu

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI